Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Taxibranschen är i fortsatt kris – vi vill göra mer för att hjälpa samhället

Coronapandemin slår hårt mot alla delar av samhället och transportnäringen är inget undantag. Inom taxi har vi infört rutiner för att förhindra spridningen av coronaviruset samtidigt som vi har kunnat upprätthålla vårt viktiga samhällsuppdrag; att på uppdrag av kommuner och regioner sköta färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. Sett till smittspridning är taxi ett av få säkra transportsätt och vi har gjort ytterligare insatser för att minska smittspridningsrisker, värna anställdas arbetsmiljö och skydda kunderna med ett särskilt fokus på riskgrupper.

När krisen slog till tappade vi i princip alla körningar över en natt. Restriktionerna gör att få reser och att den samlade taxibranschen befinner sig i ett mycket akut läge. Förutom att affärs- och privatresor har rasat så har även de samhällsfinansierade resorna minskat kraftigt. Vi är mycket tacksamma för tidigt agerande och goda insatser som gjorts från bland annat Region Sörmland för att just underlätta för de samhällsbetalda resorna, men fler insatser måste göras inom en nära framtid. Annars riskerar man att slå ut en betydande andel av taxiföretag och åkare som med specialutrustade fordon kör sjuka, rullstolsburna och barn till skolan. Vi ser flera åkare som redan slagits ut. Om inte fler åtgärder görs inom den närmaste tiden finns risken att flera taxirörelser får svårt att klara sitt grundläggande uppdrag för utsatta grupper med särskilda behov.

Våra taxibolag består av åkerier med endast en eller ett fåtal anställda som underleverantörer. Därför är det mesta av regeringen presenterade stödpaketen liten påverkan på dessa företagsekonomiska situation. Omställningsstödet omfattar mars och april men kommer inte att betalas ut förrän efter den 1 juli. Mycket talar för att det då kommer att vara försent för många åkare, vilket skulle kunna leda till återverkningar under en lång tid.

Vi uppskattar även att våra avtalsparter inom den samhällsbetalda trafiken, inom färdtjänst och sjukresor, inte samplanerar resenärer i samma utsträckning som tidigare, det bidrar till att minska risken för smittspridning och hålla uppe volymerna i resebeställningar. Tyvärr räcker inte det för att upprätthålla någon form av volym.

Fyra förslag som omedelbart skulle hjälpa till:

• Kommunerna erbjuder ett smittspridningssäkert resande för sina vårdanställda med taxi till och från jobbet.

• Önskvärt vore också att kommunerna i ersatte taxirörelsen utifrån den uppskattade volymen av samhällsresor och inte som nu endast för utförda resor. Detta vore rimligt då taxiverksamheten behöver vara bemannad och ha beredskap utifrån högt ställda villkor.

• Ett initiativ som gör att riskgrupper kan få mat och andra förnödenheter levererade till hemmet med subventionerad taxi.

• Vi kan, liksom i Region Stockholm, distribuera hemtest för Corona till vårdpersonal, eller till allmänheten istället för att man åker in till vårdenhet.

Dessa initiativ skulle minska risken för smittspridning och oro, och samtidigt hjälpa en hårt ansträngd taxibransch. Om den överkapacitet som nu finns inte kommer i sysselsättning väntar fler konkurser i sommar, och risken är överhängande att ingen kan köra skolskjutsen när sommarlovet är slut, att rörelsefriheten för utsatta resegrupper inom färdtjänsten och omsorgen kraftigt försämras och att sjukresor till och från olika vårdinrättningar inte längre kan utföras i samma omfattning.

Christer Holmlund, regionchef Cabonline Region Mitt AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel