Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Tillsammans skapar vi sund konkurrens

Annons

I sin debattartikel "Byggbranschen behöver städas – kriminaliteten måste bort", frågar Kim Söderström, ordförande Byggnads GävleDala, hur hans egen organisation och dess avtalspartner, Sveriges Byggindustrier, arbetar för att uppnå sund konkurrens i byggbranschen. Tillsammans jobbar vi på följande vis:

Sverige växer. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur, fler offentliga lokaler och ökade skatteintäkter till välfärden. Detta är goda nyheter för både arbetstagare och arbetsgivare. Men de senaste årens höga byggtakt har tyvärr en baksida: byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i branschen att göra. Flera rapporter tyder på ett ökat fusk i byggbranschen. Det handlar till exempel om misstanke om skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen. Så kan vi förstås inte ha det. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier är avtalspartner med bland annat fackförbundet Byggnads. Vi har ibland olika uppfattningar i vissa frågor. Så ska det vara eftersom vi företräder olika parter. Men i synen på sund konkurrens är vi helt överens. Att lagar och regler följs ska vara självklart. Konkurrens måste ske på lika villkor. Kollektivavtalen som parterna förhandlar fram ska respekteras. Vi arbetar gemensamt för en högre anslutningsgrad.

Tyvärr återstår en hel del arbete innan vi lyckats nå vår ambition. Enligt en färsk undersökning från våren 2019 som vi tillsammans med Byggnads låtit göra finns problem i alla led. Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer för ofta låga priser - utan att kontrollera om regler följs och tänka på att kostnaderna måste betalas i ett annat led. Därtill kommer hantverkare, bemanningsföretag och entreprenörer som försöker skapa sig fördelar genom att inte betala skatter på rätt sätt, eller genom att inte följa säkerhetskraven.

Om alla aktörer och led i byggprocessen delade Byggnads och Sveriges Byggindustriers syn på sund konkurrens skulle skatter i större omfattning än idag betalas in till vård, skola och omsorg, anställningsvillkoren för de anställda förbättras och säkerheten på arbetsplatserna öka. Budskap som vi parter gemensamt förmedlar i landets skolor.

Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa och hederliga samhällsbyggare. Därför vill vi som parter öka dialogen om dessa frågor. Bara så kan vi rusta landet för 11 miljoner invånare.

Berndt Jonsson, regionchef Sveriges Byggindustrier S:a Norrland

Anders Hansson, Sveriges Byggindustrier Gävlebor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel