Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vad är det som händer i de små rester av äldre skog på Norrlandet?

Öppet brev till ansvariga för Gävle kommuns skogar.

De små områden av äldre skyddsvärd skog som finns kvar på Norrlandet fortsätter att utarmas medan bostadsbyggandet ökar. Områdets rekreationsmiljöer och den biologiska mångfalden får stryka på foten.

Vi uppmanar Gävle kommun att ta hotet mot arterna, dit även vi själva räknas, på allvar och fundera över vad det är som gör Norrlandet till en eftertraktad plats att bo på. Vad händer när de värdefulla natur- och kulturmiljöerna försvunnit? Gamla skogsmiljöer är en enorm bristvara idag. Låt dem leva vidare.

Vad är det som händer i de små rester av äldre skog som finns kvar på Norrlandet? I början på 2020 framförde vi synpunkter på några avverkningsanmälda skogsskiften runt Lutens fäbod till skogsförvaltare och kommunekolog. Senare blev Naturskyddsföreningen kontaktad av en bedrövad boende i området som visade på hur skogsområden med ståtliga gamla träd tagits ned nära Engesbergs herrgård. I lokaltidningarna har vi nyligen läst om möjligheten till samråd kring ett större planerat bostadsområde i skogen på andra sidan Bönavägen. Nu har vi förutom allt detta upptäckt ytterligare ett avverkningsanmält område väster om Lutens fäbod.

Vid två tillfällen har vi nyligen besökt det avverkningsanmälda området väster om Lutens fäbod. Det rör sig om en sumpskog med en bård av skog på torrare mark. Där finns många gamla grova tallar, granar, tjäderspillning och gott om knärot. Knäroten är en fridlyst orkidé klassad som sårbar (VU) på Svenska Rödlistan 2020. Precis intill den torrare skogen finns en välbesökt stig där vi såg människor både promenera, springa och cykla på riktigt fina stigar. Stigar som idag bjuder på en varierande omgivning av gallrad skog på ena sidan och den vackra kantskogen med bland annat pampiga tallar på den andra.

I sumpskogen har vi hittat många mossor bland annat signalarterna stubbspretmossa, grön sköldmossa, mörk husmossa, purpurmylia, rörsvepemossa och skogshakmossa. Alla arter vi hittat är inrapporterade på Artportalen. Eftersom det inte är säsong för marksvampar och kärlväxter ännu kan vi bara berätta det vi sett hittills. Förutom många gamla barr- och lövträd såg vi tibast, blåsippor och tussilago. Dessa tillsammans med övriga fynd, inklusive det vi hittat i den torrare delen av skogen, signalerar höga naturvärden.

Arterna i sumpskogen kräver hög luftfuktighet och behöver det skydd som omkringliggande skog ger dem. Hoten mot sumpskog är enligt Skogsstyrelsens bok Skyddsvärd skog bland annat avverkning, markskador, ändrad hydrologi och ändrat lokal- och mikroklimat.

Slutligen ett citat ur epilogen i ovan nämnda bok. ”Utarmningen av biologisk mångfald har kunnat ske under förevändningen att det nu växer mer träd än någonsin (begreppet ”skog” har likställts med plantager och trädbevuxen mark) och genom en utbredd biologisk analfabetism. Många har inte förstått den avgrundsdjupa skillnaden på original och kopior eller insett omfattningen av vår tids kanske största miljöförstöring, utan invaggats i tron att den biologiska mångfalden återkommer bara man väntar en tid. Tyvärr är det inte så, utan vi riskerar att förlora även de sista restbiotoperna och med dem ett unikt biologiskt arv vi aldrig kan få tillbaka.”

Medlemmar i Naturskyddsföreningens skogsgrupp Sandviken/Gävle genom

Inger Carlsson, Lotta Delin och Ove Lennström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel