Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi ger väljarna ett alternativ och ser problemen för vad de är

Kommunalrådet Magnus Jonsson (S) kritiserar i en kommentar oppositionens syn på tryggheten i Ockelbo och att droger flödar fritt in i Sverige. Det saknas uppenbart insikter kring drogproblematiken hos kommunalråd Magnus Jonsson (S). I ett uttalande i Arbetarbladet den 12 december framgår att man saknar verklighetsförankring kring drogproblematiken i Sverige och Ockelbo.

Här behövs en politik för att trygga framtiden för våra unga och samhället i stort. Drogerna påverkar hela samhällsekonomin och det drabbar den enskilda individen, men också deras familjer. Det går inte nog att påpeka hur viktig denna fråga är. Den gör att vi kan se vikten av ett nytt politiskt ledarskap i Ockelbo framöver. Vi har lagt fram en rad förslag på drogpreventiva och trygghetsskapande åtgärder för Ockelbo kommun. Vi vill införa frivilla drogtester, ha fler vuxna anställda i skolan samt stärka elevhälsan.

Vidare vill vi låta polisens hundar öva i skolan för att kunna upptäcka droger. Vi vill även, tvärtemot Socialdemokraterna, satsa mer på socialpsykiatrin för att kunna stävja den psykiska ohälsan. Allt detta för att göra kommunen tryggare och minska drogkonsumtionen.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna tar genom detta ansvar för en kommun som ska värna om medborgarnas bästa. När vi försöker utläsa vad Socialdemokraterna vill på området så framkommer inga förslag eller ens insikter kring frågan. Vi behöver medvetandegöra detta i kommunens verksamheter. Till att börja med så kan vi peka på att statistiken över antalet anmälda brott i Ockelbo uppgår till 400 under 2018. Tullverkets beslag av narkotika i Sverige har sedan 2003 ökat med mer än 100 procent och försäljningen av narkotika pågår i stor omfattning genom internet och är numera inte bara ett storstadsproblem.

Mätningar av droger från Gävles avloppsvatten visar att halten av kokain ökat med 2 000 procent på sex år. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning genomför årligen en undersökning av bland annat drogvanor hos niondeklassare. Nästan var tionde elev i regionen har uppgett att de använt narkotika det senaste året. En fjärdedel av pojkarna och en femtedel av flickorna i region Gävleborg definierar sig som riskkonsumenter av alkohol i samma undersökning. Unga nykterhetsförbundet (UNF) skickar varje år ut en undersökning som tittar på tillgången till en bra fritid i kommunerna och rankar dem därefter. Ockelbo valde att inte svara 2019 och föregående år när man deltagit har man inte blivit godkända av UNF.

Den styrande majoritetens budget har skurit ner socialpsykiatrin med 37 procent för 2020 jämfört med 2019. Dessutom har man dragit ner den förebyggande verksamheten och barn- och ungdomsvården. Detta är inte en politik för att stärka arbetet mot psykisk ohälsa, i en tid när fler unga anger att de mår allt sämre.

SD, M och KD har i vår budget lagt en miljon extra till socialnämnden för att minska behovet av neddragningar. Det har under en lång tid varit uppenbart vilka samhällsproblem som finns och utvecklingen visar att de problem som vi pekat på länge har varit områden som fler och fler väljare uppmärksammar. Det kommer kräva ett långt och enträget arbete och med det nya konservativa blocket i Ockelbo kommun, ger vi väljarna ett alternativ som ser problemen för vad de är.

Liz Zachariasson, gruppledare SD Ockelbo

Jonny Lindblom, vice gruppledare SD Ockelbo

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel