Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

20 barnfamiljer vräkta?

Med anledning av de uppgifter som kronofogdemyndigheten redovisat om barn berörda av avhysningar i Gävle i början av oktober känns det angeläget att få komplettera bilden ur ”Gävleperspektiv”.

Annons

Av rubriken kan man tro att 20 barnfamiljer har vräkts i Gävle. Detta är inte sant, trots att många trott det efter att enbart ha sett rubriken. Uppgiften bygger på uppgifter om barn ”berörda” av avhysningar som sammanställs av kronofogdemyndigheten utifrån inrapportering från de lokala kontorens handläggare som utför avhysningarna.

I Gävle redovisar kronofogdemyndigheten, helt korrekt, alla avhysningar av hushåll där någon av de som är skrivna på adressen är under 18 år eller där någon under 18 år övernattar mer än 30 nätter per år, det vill säga även umgängesföräldrar.

Här finns det ett problem i jämförelsen med andra städer. Eftersom vi haft synpunkter på kronofogdemyndighetens redovisning har jag ringt runt till lokala kronofogdemyndigheter på olika håll i landet. Flera av dessa har haft en annan uppfattning om vad som ska redovisas till den centrala sammanställningen än vad kronofogdemyndigheten i Gävle har.

På de kontoren jag fått andra uppgifter från har man uppfattat att man enbart ska lämna uppgift om det är barnets normala, huvudsakliga, bostad det gäller, eller om föräldrarna har delad vårdnad där barnet bor lika mycket hos vardera föräldern. Umgängesföräldrar tas inte med i dessa städer.

Det gör naturligtvis att det är svårt att dra slutsatser som att Gävle hamnar på en vanhedrande femte plats på listan över de kommuner där flest barn är inblandade i avhysningar.

Men hur har det då sett ut i Gävle, januari–augusti 2008, samma tid som kronofogdemyndigheten i Gävle redovisat 20 barn berörda av avhysningar?

Totalt har sex barnfamiljer med sammanlagt åtta barn avhysts, men vad hände egentligen i verkligheten med dessa barn?

• Familj med två barn. Det visade sig att familjen hade skaffat en annan bostad och låtit bekanta, (utan barn), ta över bostaden. Avhysningen genomfördes, men familjen påverkades inte över huvud taget.

• Två familjer med sammanlagt tre barn. Avhysningarna genomfördes, men socialtjänsten fick överta kontrakten och familjerna bor kvar i samma bostäder.

• Familj med ett barn. Hyresvärden genomförde avhysningen, det gick inte att få någon överenskommelse. Familjen fick genom socialtjänsten först en jourlägenhet och därefter en lägenhet där socialtjänsten står för kontraktet.

• Två familjer med sammanlagt två barn. Familjerna hade på egen hand skaffat andra bostäder och flyttat.

Det ger en något annorlunda bild av läget i Gävle jämfört med det som rapporten beskriver.

Hur arbetar socialtjänsten då med avhysningar av barnfamiljer?

Socialtjänsten får information från hyresvärdarna om alla uppsägningar. Därefter kommer meddelande så småningom från kronofogdemyndigheten om begärda avhysningar.

När de här uppsägningarna kommer in görs en kontroll av om det är barnfamiljer, ensamstående vuxna som av någon anledning är kända eller om det är äldre personer. I de fallen sänds de vidare till en handläggare som försöker få en personlig kontakt. Övriga får ett brev hemsänt med en inbjudan till kontakt med socialtjänsten. När det går så långt som till avhysning får hyresgästen numera även information om vem som är handläggare på socialtjänsten och telefonnumret dit.

I alla fall där en barnfamilj i Gävle hotas av avhysning kontaktar socialtjänsten, med familjens tillstånd, hyresvärden för att se om det finns alternativa lösningar. Alternativa lösningar kan till exempel vara ekonomisk hjälp för att lösa skulden eller att socialtjänsten får överta kontraktet (och kostnadsansvaret) men att familjen får bo kvar i samma bostad.

Om hyresvärden står fast vid kravet på avhysning ser socialtjänsten till att familjen får ett akutboende om familjen inte kan lösa det på egen hand. Personal från socialtjänsten ska alltid vara med om det går så långt att en barnfamilj avhyses så att det står helt klart att inga barn ”hamnar på gatan”.

Något som känns viktigt att påminna om är att socialtjänsten inte har makten i dessa frågor. Det är hyresvärden ensam som bestämmer om vräkningen ska genomföras eller inte.

Tillsammans har Gavlegårdarnas och socialtjänstens personal, i vissa områden, sökt upp alla personer med relativt nya hyresskulder för att försöka hitta lösningar medan skulderna fortfarande är relativt små. Verksamheten har varit framgångsrik och i de områden man verkat har ärendena som gått vidare till uppsägning minskat ordentligt.

För ett par månader sedan kom vi överens om att ändra prioriteringen så att det i första hand blir skuldsatta barnfamiljer som besöks för att förebygga uppsägningar. Allt för att försöka hindra att en hyresskuld ska sluta med en avhysning.

Det vore naturligtvis önskvärt om det fanns möjlighet att söka personlig kontakt med alla som hotas av avhysning, men de resurser vi har till förfogande räcker inte till.

Det handlar i dag inte längre om ytterligare prioriteringar, det är inte möjligt.

Men om nya resurser på något sätt kunde tillskapas vore det fullt möjligt att i Gävle införa en ”hyresakut” för både hyresvärdar och hyresgäster som kunde agera tidigt i större omfattning.

Socialtjänsten har ett tydligt uppdrag att agera när barn riskerar att bli avhysta med sina föräldrar, dels utifrån lagstiftningen, men även från våra lokala politiker, oavsett partitillhörighet, som visar både engagemang och ett stort ansvar i den här frågan. Här råder total enighet om en ”nollvision”.

 

enhetschef,

Socialtjänst Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons