Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla måste visa allemansrätten den varsamhet som krävs

Erfarenheter från förra årets bärplockning i Svartviksområdet på Hållnäshalvön är knappast roliga, berättar Johnny Ederyd och Gunnar Månsson.

Annons

Allemansrätten leder  ibland till bekymmer som inte har med själva allemansrätten att göra. Allemansrättens närmiljö kan påverkas. Det kan leda till konflikter. Hur ska sådana motsättningar lösas?
Under 2011 var bärplockarna många i Svartviksområdet på Hållnäshalvön
i Norduppland. Bärplockarnas fordon bar registreringsskyltar som visade att de kom från Bulgarien och Rumänien. Bärtillgången var mycket god. De återkom därför dag efter dag under avsevärd tid.

Samtidigt som de många bären plockades lämnade plockarna kvar sitt skräp
i området. Förbud att köra på privata vägar respekterades inte. I strid med regler om hemfridszoner tog plockarna utan lov vatten ur befintliga pumpar och brunnar. Deras framfart i bolagsskogarna startade en skogsbrand. Den kunde fått förödande konsekvenser. De visade alltså knappast allemansrätten den varsamhet som krävs och inte heller någon respekt för närboende. Dagligen förekom överträdelse av regler som kan leda till straffansvar.

Hur ska vi som bor och vistas i Svartviksområdet förhålla oss till dessa erfarenheter? Vi har vissa planer inför sommaren men innan dessa presenteras vill vi understryka följande. Vi tar bestämt avstånd från organiserad bärplockning som kan beskrivas som människohandel. När detta förekommer ska självfallet
Sveriges rättsvårdande myndigheter med kraft se till att sådan brottslighet hindras och beivras.

Vi planerar att vända oss till Naturvårdsverket som ger ut en broschyr om allmansrätten på främmande språk (Picking berries in Sweden.) Den vill vi komplettera med information på bulgariska och rumänska.
Det försäkringsbolag som dominerar marknaden hos oss har lovat ekonomiskt stöd för vissa riktade insatser inför sommaren 2012.
För att kompensera för bärplockningsslitage kommer vi att ta ut en avgift av plockarna om de vill befara våra privata vägar. Någon allebilsrätt gäller inte enligt svensk lagstiftning.

Gav polisen under förra sommaren någon stöttning i de svårigheter som här berörs? I någon mindre mån men polisen kan knappast vara stolt över sitt engagemang i denna sak. Vi kommer att begära mer av polisen i år.
Sammanfaller årets bärplockning med torr väderlek avser vi att sjösätta en form av brandvaktsorganisation med avsikt att tidigt upptäcka eventuella skogsbränder.
Information är viktig i allemansrättsliga sammanhang. Allt vi företar oss kommer vi att skriftligen delge bärplockarna på deras egna språk.

Rättsläget är i flera avseenden oklart vad gäller allemansrätten. Klarläggande kan nås genom prövning i domstol. Som att få bedömt hur begreppen för eget bruk och till husbehov förhåller sig till organiserat plockande.
Ett annat uttryck finns i byggningabalken och lyder till eget nödtorft. Det handlar om att samla in vissa uppräknade skogsprodukter, men sådant samlande är inte tillåtet för kommersiella ändamål.

Erfarenheter från förra årets bärplockning är knappast roliga. Kvar dröjer även en viss förvåning. Plockarna borde ha insett att de med sitt uppträdande skulle komma att förarga och störa. Varför då inte plocka i stora näraliggande bebyggelsefria skogsområden? Vi har inte svaret, men ansvariga myndigheter borde kanske fundera över omständigheterna och närmare analysera dessa förhållanden.

Johnny Ederyd
Gunnar Månsson
för egen del och på uppdrag av 50-talet fastighetsägare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons