Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen avgör den förnybara elproduktionen i Gävleborg

Annons

Vindkraftsproduktionen i Gävleborg har trettiosexdubblats sedan 2010, enligt ny statistik från Energimyndigheten. Denna positiva utveckling hotas om allianspartierna värnar mer om kärnkraft än om den förnybara elproduktionen.

Både solenergin och vindkraften växer kraftigt internationellt och förra året investerades dubbelt så mycket i förnybar el som i fossil el och tio gånger mer än i kärnkraft.

Sverige står nu inför ett historiskt vägval. Ska vi göra som övriga världen och satsa på energieffektivisering och modern förnybar elproduktion, främst i form av sol- och vindkraft? Eller ska vi under kommande årtionden bromsa energiomställningen och fortsätta värna om den otidsenliga, ohållbara och kostsamma kärnkraften, som enligt ett riksdagsbeslut efter folkomröstningen 1980 skulle ha varit avvecklad redan 2010?

Detta är det avgörande vägvalet när regeringen och allianspartierna, inom ramen för Energikommissionen, nu försöker komma överens om den framtida energipolitiken.

De stora elbolagen lobbar intensivt för att ta bort effektskatten för kärnkraft. De vill också kraftigt begränsa den förnybara elproduktionen som öppnar upp för nya aktörer på elmarknaden samt pressar ner elpriset och gör deras kärnkraft mindre lönsam.

Inför förhandlingarna är regeringens mål ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige om 20 år, alltså år 2036, medan Västerpartiet och Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem år 2040 och Kristdemokraterna vill ha det ”på sikt”.

Matematiken är enkel: Vill man, som Centerpartiet, ersätta all kärnkraft till år 2040, och samtidigt behålla den nuvarande elexporten till våra grannländer, måste det byggas ut 50 TWh förnybar elproduktion under perioden 2021-2040. Med en jämn ökningstakt, 2,5 TWh om året, blir den nya ambitionsnivån för förnybar el 25 TWh mellan 2021 och 2030.

Det är precis denna nivå som regeringen och Vänsterpartiet har föreslagit. Det är inte ambitiöst, utan till och med något lägre än under alliansregeringens senaste mandatperiod, då den förnybara elproduktionen byggdes ut med i genomsnitt 2,58 TWh per år. Ändå tvekar allianspartierna, främst Liberalerna som vill avskaffa stödet till förnybar elproduktion efter 2020.

Vi har nu, inför Energikommissionens slutförhandlingar, genomfört en enkät till Centerpartiets kommun-, landstings- och riksdagspolitiker. Av de 478 centerpartister som svarat på enkäten vill 79 procent att ”Centerpartiet ska kräva minst 25 TWh förnybar elproduktion mellan 2021 och 2030 inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet”. Bara sju procent motsätter sig detta.

Det är möjligt att bygga ut den förnybara elproduktionen väsentligt mer och snabbare, men 25 TWh mellan 2021-2030 bör vara den allra lägsta ambitionsnivå som Centern accepterar inom ramen för Energikommissionens kommande överenskommelse.

Sverige bör satsa på energieffektivisering och förnybart. Det möjliggör en ordnad utfasning av kärnkraften, ger oss exportintäkter och kan göra Sverige till ett av världens första länder med ett helt förnybart elsystem. Samtidigt stärker vi vår globala konkurrenskraft, ökar möjligheterna till innovationer och industriell utveckling och skapar nya arbetstillfällen. Det har vi inte råd att avstå från, varken nationellt eller i Gävleborg.

Stefan Henningsson

klimat- och energiexpert, Världsnaturfonden WWF

Linda Burenius Magnusson

head of public affairs, vindkraftsbolaget OX2

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons