Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äntligen ett viktigt steg för gång- och cykelväg mellan Forsbacka och Valbo

Annons

Ett av de vallöften vi Socialdemokrater i Gävle kommun lovade Forsbackaborna i valet var att arbeta för ett sammanhållet cykelnät Gävle-Forsbacka-Sandviken. Nu är vi glada att ett viktigt steg på vägen kommer att tas, redan från nästa år ska arbetet komma igång med en gång- och cykelväg mellan Forsbacka och Valbo.

Sedan lång tid tillbaka har vi från den Socialdemokratiska föreningen i Forsbacka på olika sätt agerat för att det ska byggas en gång- och cykelväg mellan Forsbacka och Valbo och påtalat att cirka 800 meter av den här sträckan saknar gatubelysning. Det har varit genom remissvar till ny översiktsplan för kommunen och till kommunen inför remissvar till Region Gävleborg i arbetet med en ny cykelplan. Vi har också haft möten i Forsbacka med förtroendevalda socialdemokrater i regionen. Sträckan är statlig väg vilket innebär att en ny gång- och cykelväg finansieras via den regionala infrastrukturplanen för Gävleborg, där regionen får statliga medel att fördela.

Frågan har också engagerat många boende runt Forsbacka som i exempelvis medborgarförslag uttryckt behovet av en gång- och cykelväg längs gamla riksväg 80. Även Forsbackas utvecklingsgrupp i Gävle kommuns ytterområdessatsning har lyft frågan.

Vi är nu väldigt glada att det gemensamma arbetet börjat ge resultat! Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd har fattat beslut om att revidera verksamhetsplanen för 2019 i den regionala infrastrukturplanen 2018-2029, där en av förändringarna är tidigareläggning av en gång- och cykelväg mellan Forsbacka och Valbo och medel satsas både 2019 och 2020.

Det här är en viktig politisk prioritering. Behovet är stort av bättre trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter på den här sträckan, och en gång- och cykelväg skapar goda möjligheter att välja cykeln för resande mellan Forsbacka och Valbo, i förlängningen till Gävle. Det är bra för både klimatet, folkhälsan och möjligheten till utveckling i hela kommunen.  

Forsbacka Socialdemokratiska förening

genom ordförande Lars-Göran Ståhl

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons