Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Återinför värn- och tjänsteplikt i Sverige

Annons

Det är dags att erkänna att avskaffandet av värnplikten 2009 med tre rösters övervikt var ett misstag. I dag har vi ett försvar i kris. Samtidigt som den militära upptrappningen i vårt närområde ökar får försvaret allt svårare att rekrytera personal. Till det kommer en ledarkris då allt färre vill utbilda sig till officerare. Vid sidan av de påtagliga problemen för svensk försvarsförmåga har beslutet fått andra negativa följder.

Mot bakgrund av erfarenheterna av slopad värnplikt är det logiskt att kräva att en värn- eller tjänsteplikt för både män och kvinnor återinförs. Från militärt håll har det stått klart att Sverige inte förmår skapa en tillräckligt stor yrkesarmé för att effektivt försvara hela landet. De sju bataljoner som finns och huvudsakligen övats för tjänstgöring utomlands räcker inte alls för uppgiften. Enligt överste Bo Pellnäs kan Sverige inte försvaras med sju bataljoner, ens fullt bemannade.

Oberoende av hur vältränad och välutrustad en svensk yrkesarmé är kommer den aldrig att ha de personella reserver som behövs för att täcka de förluster som obevekligen kommer i krig. Om syftet med försvarsmakten är som försvarsminister Peter Hultqvist förklarat att i första hand värna Sverige måste det finnas tillräckligt med personal och resurser att hålla ställningarna. Ett folkligt förankrat försvar av högteknologiskt kvalificerade, vapentränade värnpliktiga är en självklar styrka också genom den kompetens de för med sig från sina civila yrken och lokalkännedom från olika delar av landet. Att tro att ett frivilligt hemvärn ska kunna fylla de luckorna är att lura sig själv. Men precis som Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (se DN 31/8) anser vi – för att få tillgång till toppmodern strategisk kommunikation och plattformar för kvalificerad övningsverksamhet för svenska flyget, marinen och armén – finns mycket att vinna på att ha övningsverksamhet med Nato och med alliansfria Finland i sammanhang som gagnar det svenska försvaret och vässandet av dess spetskompetens. Det är – precis som för Finland - fullt förenligt med ett fortsatt alliansfritt Sverige.

Det finns också fredstida argument för en återinförd värn/tjänsteplikt. Det fanns vid olyckor, hotande översvämningar eller begynnande skogsbränder nästan alltid någon som i sin militärtjänst fått lära sig att handla och organisera hjälp tills professionell personal var på plats. Värdefull katastrofberedskap är i hög grad på väg att gå förlorad. Lägg till detta den demokratiska vinsten. Den sociala gemenskap som en plikttjänstgöring innebär har spelat en viktig roll för ungas utveckling som samhällsmedborgare. I en studie vid Uppsala universitet beskrivs hur ungdomar upplevt värnplikten ha en positiv effekt på dem. Lumpen blev till en väsentlig del av deras sociala utveckling och mognad. En återinförd värn/tjänsteplikt skulle öka det sociala kapitalet i samhället och bli viktig för tilliten mellan medborgarna.

Frågan är om regering och riksdag är beredda att rätta till felet. Mer än 60 procent av svenskarna säger sig vilja ha tillbaka värn- eller tjänsteplikt för män och kvinnor. Så även stora delar av militären. Vill vi ha ett försvar att inte bara visa upp i internationella sammanhang krävs att det byggs på värn/tjänsteplikt för alla. Det vore också till fördel för det fördjupade militära samarbete som är under uppbyggnad mellan svenska och finska försvaret. Finland var klokt nog att aldrig avskaffa värnplikten. Det är hög tid att Sverige skyndsamt återinför värn/tjänsteplikten igen.

 Robert Björkenwall,

frilansjournalist och utredare

Jaan Ungerson,

omvärldsanalytike

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons