Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Berömvärt att ta bort förmögenhetsskatten

Annons

Den förra regeringen avskaffade arvs- och gåvoskatten. Den nuvarande regeringen avskaffade förmögenhetsskatten. Detta är oerhört viktiga beslut för företagsamheten i Sverige.

Avskaffandet utgör tre viktiga steg mot ett friskt företagande i Sverige. Det finns således anledning att berömma både nuvarande och föregående regering för reformer som tillsammans inte minst underlättar de många ägarskiften som svenska företag nu står inför. Därför måste vi slå vakt om dessa tre skattereformer som utgör en odelbar helhet för företagare som står inför generationsskifte.

Svenskt Näringsliv har med hjälp av Synovate genomfört en undersökning bland 500 företagare i Sverige om deras syn på de genomförda skattereformerna. Resultatet är slående tydligt.

Ägarskifte är en avgörande fråga för landets företag eftersom ungefär hälften av dem står inför ett generationsskifte. När vi fortfarande levde med de kostsamma arvs- och gåvoskatterna var det många som sköt upp ägarskiften av oro för skatteeffekterna, även om de helst önskade att lämna över sina verksamheter till en ny generation.

Avskaffandet av förmögenhetsskatten får ibland kritik för att det enbart gynnar de rika. Företrädare för oppositionen har hotat med så kallade ”återställare” efter valet 2010. Vad som sällan framkommer är dock att borttagandet av förmögenhetsskatten i synnerhet gynnar de som är utan stort kapital. De allra rikaste har under åren med förmögenhetsskatt klarat sig ändå. Har de inte haft specifika undantag, så har de haft möjlighet och resurser att skatteplanera bort förmögenhetsskatten.

Förmögenhetsskatten drabbade i stället alla de som försöker skapa nya, växande företag och som behöver investeringar. När kapitalet stannar i landet ökar också tillgången på riskkapital, särskilt lokalt kapital ute i landet långt från de finansiella marknadsplatserna. Nystartade och mindre företag är oftast helt beroende av kapital från släktingar, vänner eller från andra med kunskap och kännedom om entreprenören och de lokala marknadsförutsättningarna. Internationella finansaktörer kan aldrig fylla denna viktiga funktion för småföretagen.

De sammantagna förändringarna gör att företagarna i undersökningen anser att detta kommer att innebära nya möjligheter för investeringar och nyanställningar. Signaler och hot om så kallade återställare gör att färre vågar ta risken att göra förändringar i ägandestrukturerna och tillsvidare läggs en kall hand över de goda förändringar som skulle kunna ha kommit av skattereformerna. Detta är synnerligen olyckligt. Svenska företagare behöver långsiktiga villkor kring ägande och kapitalbildning i företagen för att kunna utveckla konkurrenskraften och expandera på en allt mer global marknad.

Sverige var ett av de sista länderna att avskaffa förmögenhetsskatten, som tidigare bidragit till att över 1 000 miljarder kronor lämnat landet. Bland EU:s och OECD:s 40-talet medlemsländer har nu enbart fyra länder kvar förmögenhetsskatt. Detta är ännu en anledning till att det vore förödande för den svenska konkurrenskraften att återinföra denna skatt. Det var i elfte timmen som den svenska regeringen fattade beslutet om dess avskaffande.

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons