Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra för Sverige är bra för Gävle

/

Annons

När arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på onsdagen presenterade regeringens vårändringsbudget var nog äntligen det ord som bäst beskriver känslan i de presenterade förslagen. Äntligen en budget som tar tag i de stora nationella problem som Alliansens enformiga skattesänkarpolitik inte lyckats knäcka.

Att ta upp kampen mot arbetslösheten via stora satsningar på skolan, vården, infrastruktur och bostäder samt riktade insatser mot grupper som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden är vad vi behöver nu. Att vårbudgeten också har ett bra genusperspektiv och gynnar barnfamiljer och pensionärer är också välkommet.

Skolan är utan tvekan grunden för en framtida trygghet på arbetsmarknaden. Därför är det historiskt kraftiga skolhaveriet under alliansregeringen ett av de allvarligaste fiaskona under föregående mandatperiod. Nu behövs resurser till skolan och främst till tidiga insatser för yngre barn och för en ökad jämlikhet.

Alla elever ska kunna klara sin utbildning och alla skolor ska vara bra skolor! Internationella studier visar att det är genom tidiga insatser och genom att höja resultaten för de som har det tuffast i varje klass som de samlade skolresultaten ökar mest. Därför är satsningar på skolan en välkommen reform liksom satsningen på ökade lärarlöner.

Regeringen satsar vidare på Komvux och Yrkesvux och utökar antalet platser över landet och i Gävle. För Gävle kommun innebär det att antalet platser utökas med cirka 60 platser redan år 2015 och dryga 100 platser varje år mellan 2016–2019.

Högskolan i Gävle är äntligen en vinnare vad gäller utökade platser. Tidigare års svältkurer vänds nu till starten på en viktig upprustning och nya möjligheter för alla de som står i kö för att få börja plugga högre studier i Gävle. Under perioden 2015-2019 kommer antalet utbildningsplatser att öka med över 800 stycken, varav 60 redan i år. Det känns som en av de bästa tidiga julklapparna Gävle kunnat få och mycket välkommet för hela vårt län då vår högskola är attraktiv, har ett högt söktryck och har ett enormt värde för att höja utbildningsnivån.

Eftersom den grupp unga som saknar gymnasieutbildning är de som har det tuffast att få ett jobb i dag och i morgon är de nya utbildningskontrakten som nu kommer mycket intressanta. De är en överenskommelse mellan individ, kommun och arbetsförmedling och innebär att studier kan bedrivas på hel- eller deltid för ungdomar mellan 20 och 24 år som delvis eller helt saknar gymnasieexamen. När studier på deltid kombineras med arbete eller praktik som en arbetsgivare ordnar, ersätts denne av arbetsförmedlingen. Detta ska ge bättre matchning på arbetsmarknaden, då den lokala arbetsförmedlingen vet inom vilka yrken det råder brist på arbetskraft. För de flesta är en fullgjord gymnasieutbildning en förutsättning för att få ett jobb i framtiden. Därför är det här en jätteviktig reform!

Regeringen gör också en medveten satsning på unga mellan 20–24 år via traineejobb. Stat och kommun ska här samordna sina insatser och erbjuda flexibla individlösningar som ska ersätta dagens stuprörstänk. Ett traineejobb är en anställning kombinerad med yrkesutbildning på halvtid. Det vänder sig till arbetslösa ungdomar med gymnasieutbildning men som vill byta eller komplettera sin yrkesinriktning. För detta kommer från år 2016 cirka 10 mnkr till Gävles unga. Denna satsning ska bidra till att det finns rätt arbetskraft i framtiden som bland annat kan täcka stora pensionsavgångar som väntar

Bemanningen inom äldreomsorgen kommer att öka. För Gävle kommun innebär det cirka 10 miljoner kronor i år och dryga 20 miljoner kronor per år mellan 2016-2019. Fler anställda inom äldreomsorgen ger bättre förutsättningar för högre kvalitet och bättre förutsättningar för förbättrad arbetsmiljö. Med fler äldre och ökade krav på vår välfärd är det naturligtvis viktigt att prioritera en värdig ålderdom före nya skattesänkningar.

I en stad som växer i likhet med Gävle är bostadspolitiken avgörande för att ge människor och företag justa möjligheter. Regeringen tar nu tag i åtta års bostadspolitik som i princip bara handlat om ett evigt utredande och föreslår ett nytt investeringsbidrag för anordnande av nya hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Det förslaget kommer att presenteras budgetpropositionen hösten 2015.

Eftersom Gävle både har befolkningstillväxt och bostadsbrist, ser vi fram emot ett stöd i att bygga fler bostäder och då gärna hyresrätter. Att regeringen presenterar en budget som stödjer och går i linje med vårt lokala politiska arbete i Gävle är mycket välkommet. Att störst fokus ligger på att få upp utbildningsnivåerna och få fler i jobb är precis vad Gävle behöver.

Att denna budget dessutom har en mycket tydlig fördelningspolitisk inriktning och ett extra fokus på kvinnors villkor gör inte saken sämre. Vi säger det igen, Äntligen!

Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons