Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för ny EU-debatt!

EU hamnar alltmer i fokus för samhällsintresset. Världen genomlever en djup ekonomisk kris. Då är EU:s roll avgörande.

Annons

Unionen samordnar medlemsländernas agerande och formar nya regler för finansmarknaden. Sam- tidigt har EU tagit på sig ledartröjan i klimat- politiken genom tuffa krav på minskade utsläpp. Konkret EU-lagstiftning är på väg, som ska ligga till grund även för ett nytt globalt klimatavtal nästa år. EU spelar en nyckelroll för en fredlig lösning på Georgienkonflikten. Nationellt spelar EU en avgörande roll i känsliga frågor som kollektivavtalens ställning när företag verkar över gränserna.

Detta har svenska folket insett. Stödet för EU-medlemskapet har stärkts till den grad att frågan om utträde är borta från dagordningen. De som är för medlemskapet är mer än dubbelt så många som motståndarna, det visar flera undersökningar. Miljöpartiets nya linje om medlemskapet bekräftar förändringen.

Ändå har EU problem i förhållande till medborgarna, nationella politiska organ och partier.

Vi argumenterar i vår nya bok ”Elitprojekt, nej! Folkets Europa” för att nästa steg i EUs utveckling måste bryta med unionens karaktär av elitprojekt. Det kräver:

* En tydligare idé om EUs politiska roll. Hållbarhetsperspektivet måste överordnas marknadsperspektivet. Och vi måste gå vidare mot Europas enande, genom att visa Turkiet och länderna på västra Balkan att vi är beredda att fördragsmässigt göra vad som krävs för att få med dem, förutsatt att de själva gör vad som krävs för att klara inträdeskraven.

* Ett EU som gör rätt saker. EU bör koncentrera sig på globala utmaningar, de praktiska lösningar som krävs i ett gränslöst Europa och ett socialt Europa som tryggar löntagarnas och konsumenternas rättigheter. Vi måste sätta klara gränser för EUs makt i förhållande till nationalstatens ansvar för exempelvis vård och bostadspolitik. Vid halvtidsöversynen av EUs långtidsbudget måste klimat, forskning och infrastruktur bli viktigare än jordbruksstöd.

* Ett EU som gör saker på rätt sätt. Det kräver en genomgripande reform i riktning mot förenkling, öppenhet och jämställdhet. Första steget bör vara ett brett stöd för kampanjen ”50/50” med krav på varvade listor till EU-parlamentsvalet och en jämställd fördelning av tunga poster efter valet.

Regeringen har utlovat mera ledarskap i EU-frågor. Därför väckte det frågetecken om ambitionerna när man lade ner kommittén för EU-debatt som arrangerade mängder av aktiviteter på skolor och i folkrörelser. Beskedet i förra veckan att regeringen vill satsa på folkbildning om EU är däremot glädjande.

Sveriges röst behövs i avgörande frågor som klimatet, jobben, jämställdheten och migrationen. En stark röst måste vara folkligt förankrad.

Beslutsfattare, både i EU och nationellt, måste utveckla dialogen med medborgarna, inte minst inför valet till Europaparlamentet den 7 juni nästa år.

EU-kommissionens 1:e vice ordförande

Europaparlamentariker, s

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons