Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATTREPLIK Klimatfrågan kräver fokus på de verkliga utsläppen

Per-Olof Erickson från Naturskyddsföreningen uppmanar läsarna i Arbetarbladet och flera andra tidningar att inte låta sig luras, men sprider själv flera missförstånd, skriver Mattias Lantz - forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, medlem av Analysgruppen (analys.se).

Annons

Replik på debattartikeln Kärnkraft är inte räddningen för klimatet – låt dig inte luras av förespråkarna:

Kärnkraften är ett av de kraftslag som ger lägst klimatpåverkan per kilowattimme producerad el, men det är korrekt att den inte är helt koldioxidfri. Utsläpp av växthusgaser sker under olika delar av kärnkraftens livscykel, främst i samband med brytning och anrikning av uran men även vid avveckling och konstruktion av slutförvar. Som jämförelse kan nämnas att elbilar inte heller är koldioxidfria, men de är likväl en viktig del i klimatomställningen. Allteftersom samhället i övrigt blir fossilfritt kommer elbilar, liksom kärnkraft, att bli fossilfria genom hela livscykeln.

Trots detta är klimatpåverkan från kärnkraft likvärdig med vindkraft och nordisk vattenkraft. Påståendet att utsläppen motsvarar en tredjedel av kolkraftens torde komma från den så kallade Stanfordstudien som har flera metodologiska fel och antaganden som dessutom inte är relevanta för svenska förhållanden. Dess slutsatser saknar stöd i de livscykelanalyser som klimatpanelen IPCC använder sig av. Även i Vattenfalls ISO-certifierade miljövarudeklarationer har kärnkraft klimatpåverkan på samma låga nivå som vatten- och vindkraft. Erickson nämner en anrikningsanläggning i Kentucky. Den stängdes 2013 och har ersatts av effektivare anläggningar med mycket lägre utsläpp.

För ögonblicket är det viktigt att vårda de reaktorer vi har eftersom de tillsammans med vatten- och vindkraft ger ett av de mest klimatsnåla elsystemen i världen.

Som Erickson säger är det mycket bråttom att stoppa utsläppen av klimatgaser. Sverige byggde på 1970- och 80-talen kärnkraft i en takt som de förnybara kraftslagen ännu inte är i närheten av. Det är svårare att göra idag, inte minst på grund av ovana att bygga reaktorer, men länder som Sydkorea och Kina visar att det går att bygga snabbt. Om det blir aktuellt i Sverige återstår att se. För ögonblicket är det viktigt att vårda de reaktorer vi har eftersom de tillsammans med vatten- och vindkraft ger ett av de mest klimatsnåla elsystemen i världen. Här har Per-Olof Erickson och Naturskyddsföreningen en möjlighet att utveckla sitt arbete för en snabbare klimatomställning genom att styra över sitt engagemang mot de faktiska koldioxidutsläppen.

Mattias Lantz - forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, medlem av Analysgruppen (analys.se)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons