Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Deras förslag har stressats fram

Annons

Vi önskar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ser över barn och ungdomsnämndens hantering av förslagen kring förändring av Bomhus skolområde.

Efter ett flertal möten med skolområdeschef Johan Rasmussen och barn och ungdomsnämndens ordförande Jens Leidermark anser vi att det förslag som nu ligger i nämnden inte är tillräckligt underbyggt, att det inte tittar tillräckligt djupt på de pedagogiska och sociala konsekvenserna kring en eventuell flytt, samt att det på vissa ställen är rent felaktigt.

Dessutom anser vi att varken Leidermark eller Rasmussen har lyssnat till den massiva kritik som förslaget har mött. Från såväl pedagoger som från elever samt från oss föräldrar. Diskussionerna har avslutats med att Leidermark sagt att han är van vid att möta kritik och att efter genomfört förslag brukar alla tycka att ”det blev ju bra i alla fall”.

Detta är självklart, om denna förändring blir av, kommer naturligtvis alla föräldrar, pedagoger och elever att göra sitt yttersta för att göra en oönskad situation dräglig. Och troligtvis kommer man att lyckas någotsånär hyfsat. Det är detta som för tillfället bär upp barn och ungdomsnämndens förändrings- arbete i Gävle. Snabbt framkastade, snabbt genomdrivna förslag, utan tillräckligt grundliga konsekvensanalyser, som sjösätts av pedagoger i den dagliga verksamheten, utan vare sig tid eller resurser avsatta för detta livsviktiga arbete. Vilket leder till att nämnden kan säga ”det fungerade ju igen” och sedan hasta vidare till nästa område.

Nu önskar vi att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sätter stopp för denna nedåtgående spiral. Vi önskar att barn- och ungdomsnämnden får anstånd från sin åläggelse att skära ner på lokalyta, för att i stället först ta itu med en övergripande översyn av den kommunala skolans framtid. En djupgående analys av konsekvenserna av friskolornas fortsatta etablering. Ett uppdrag att ta fram en strategi som inte bygger på krympande av den egna verksamheten, utan på hur Gävle kan skapa en kreativ, lärande miljö för grundskoleelever.

Vi vill också att nämnden ska ges tid att i lugn och ro hinna utreda vilka skolor som anses vara strategiska innan fortsatta förändringar görs.

Om en förändring trots allt måste göras, så efterlyser vi ett mer genomarbetat förslag än det som nu ligger i nämnden.

Hela Rasmussens förslag känns framstressat och fyllt av skrivningar för att motivera förslaget, i stället för att på djupet analysera fördelar och nackdelar. Vi anser att om två starka pedagogiska spår ska slås ihop till ett måste man först analysera hur detta ska gå till. Och denna analys måste göras i nära samarbete med skolledning och personal vid samtliga inblandade skolor.

Med ett sådant förfarande skulle tid ges för att låta förändringen, om den alls är nödvändig, växa fram till något som alla kan stå bakom.

Vi önskar också en tydligare idé om när – ifall den alls är nödvändig – förändringen ska genomföras. Leidermark och Rasmussen anser att det bästa är att driva igenom detta förslag redan nästa läsår. Detta leder bland annat till att de sjätteklasselever som i år har flyttat från Tranmursskolan till nya Vikingaskolan åter tvingas att vara med om alla slitningar med att få en ny skola att fungera när de börjar sjunde klass. Det vore rimligare att vänta tre år tills dessa elever har gått ut grundskolan med att se om ytterligare förändringar behöver göras i Bomhus skolområde.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste ge barn- och ungdomsnämnden ett bredare uppdrag, nämligen att se över hela skolsituationen i Gävle, att fördjupa sig i frågan hur den kommunala skolan kan överleva utan att krympa sig själv till osynlighet, samt att ge uppdraget att räkna in samtliga konsekvenser av en förändring i samtliga kommande förslag. Såväl pedagogiska som sociala konsekvenser. Det, anser vi, är det enda sättet att måna om de värden som måste ligga till grund för en human och lärande kommunal skola.

Rolf Berlin

Simon Coleman

Sirkka Johansson

Tomas Rigvald

föräldragruppen vid Källmursskolan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons