Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är snarare Robin Hood som bestämmer avfallstaxan

/

Svar till Bo Stenbeck (FP) och Stig Mörtman (FP), ”Ska Prins John bestämma avfallstaxan?”, Arbetarbladet 18 juni.

Annons

Bo Stenbecks och Stig Mörtmans debattinlägg Ska Prins John bestämma avfallstaxan vittnar tyvärr om en viss historielöshet. En eftertanke och reflektion över bakgrunden till varför Ockelbo kommun deltog i bildandet av kommunalförbundet Gästrike återvinnare för 14 år sedan hade nog varit på sin plats innan pennan vässades.

Det är viktigt för både Gästrike återvinnare och förbundets medlemskommuner Ockelbo, Gävle, Hofors, Sandviken och Älvkarleby att den kommunala avfallshanteringen sköts professionellt. Ockelbo som är den allra minsta av de fem medlemskommunerna, med knappt 6000 av de totalt ca 160 000 invånare som Gästrike Återvinnare betjänar, har kanske haft mest att vinna på bildandet av kommunalförbundet.

Under de 14 år som Gästrike återvinnare har funnits har förbundet utvecklat den kommunala avfallshanteringen och skapat kundnytta, miljönytta och samhällsnytta. Vi har gjort det på ett effektivt sätt och med måttliga avgiftshöjningar. Vid något tillfälle har taxan till och med sänkts. Vi har under dessa år känt ett stort ansvar för ekonomin, och det kommer vi att fortsätta göra. Vi ska skapa värde för våra kommuninvånare på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Effektivitet och ekonomi är ett av verksamhetens viktiga perspektiv.

Under dessa 14 år har förbundet beslutat om avgifterna i avfallstaxan, i enlighet med det uppdrag som kommunerna gav förbundet i förbundsordningen från 2001. Dessa beslut har tagits av kommunalförbundets fullmäktige. En församling där var och en av medlemskommunerna har fyra ordinarie representanter med lika rösträtt oavsett kommunstorlek. En direkt koppling finns därigenom också till Ockelbos kommunfullmäktige.

Nu har en bokstavtolkande dom förändrat förutsättningarna. Därför har Gästrike återvinnare inlett ett arbete för att tillsammans med kommunerna ändra arbetsgången så att avfallstaxan istället beslutas av kommunerna. I detta arbete är vi måna om att hitta ett samhällsekonomiskt effektivt arbetssätt som säkrar kommunernas rådighet i frågan och om möjligt undviker onödig administration. Om detta har vi för närvarande en aktiv och god dialog tillsammans med medlems-kommunerna. Det vi uppfattat så här långt är att medlemmarna fortfarande är angelägna om att ta till vara de stordriftsfördelar som ursprungligen var syftet med att bilda ett gemensamt kommunalförbund. En samverkan med en enhetlig taxa för alla fem kommunerna. Alla medlemskommunerna har vunnit på samverkan. Ockelbo, som med all respekt, ligger en bit in i Sherwoodskogen, har nog inte speciellt mycket att tjäna på att ändra detta upplägg, snarare tvärtom. Det är nog snarare Robin Hoods än Prins Johns ande som vilat över taxesättningen.

Vi känner ett stort ansvar att sköta vårt uppdrag professionellt. Det gäller den praktiska verksamheten, den ekonomiska förvaltningen och kommunikationen med våra medlemskommuner.

Vi välkomnar dialog och synpunkter. När jag ser de farhågor ni känner att Gästrike återvinnare skulle ha för avsikt att skapa en gräddfil för att mjölka våra kommuninvånare på pengar så är det tydligt att vi inte lyckats förmedla informationen i den här frågan på ett tillräckligt bra sätt. Jag föreslår därför att vi träffas och pratar igenom frågan.

Thomas Nylund

förbundsdirektör

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons