Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efterlängtad förändring av strandskyddet

Närheten till vattendrag, att bada eller sitta vid en strandkant och fika under en skridskotur är livskvalitet för många svenskar. Strandskyddet är avgörande för att säkra allmänhetens tillgång till kust och stränder.

Annons

Dagens strandskyddsregler fungerar inte. I flera kommuner är mer än hälften av stränderna bebyggda trots dagens strandskydd. Dispenser från strandskyddet har i många fall getts på oklara grunder. I Stockholms- området har det varit möjligt att i vissa områden bygga rakt ut i vattnet. Detta eftersom mark som var planlagd före lagstiftningen saknar strandskydd.

Samtidigt innebär reglerna ett hinder för utveckling i många kommuner. Samma regler gäller i dag i Stockholm som i Smålands inland och jämtländska Strömsund – som i Sandviken. Samma strandskydd gäller för kuststräckor med hårt exploateringstryck som i kommuner med fler sjöar än invånare. Strandskyddet, som är unikt för vårt svenska natur- och friluftsliv, har urholkats.

Det är angeläget att regeringen nu öppnar för att göra det lättare att få bygga vid stränder i landsbygdsområden. Att med god tillgång till stränder främja utvecklingen.

I hårt exploaterade områden begränsas samtidigt strandnära nybyggnationer genom att reglerna tydliggörs och utrymmet för dispenser minskar. Då områden för landsbygdsutveckling ska pekas ut i översiktsplaneringen ställs högre krav på kommunerna att ha en genomtänkt och långsiktig syn på strandskyddet.

För Sandvikens kommun möjliggör reformeringen en ökad möjlighet för politikerna att styra utvecklingen. De områden som har unika kulturvärden eller av politikerna för övrigt ansetts vara bevarandevärda skall kunna undantas från exploatering. I områden med jordbruk är det dessutom viktigt att dessa för kommunen viktiga näringar ges utrymme för odling och naturbeten, utan att det uppstår konflikt med bebyggelse.

Beslut fattas bäst nära de människor som berörs. Det är bra att ansvaret för besluten om strandskyddet och utvecklingen av landsbygden nu ska fattas lokalt och regionalt. Nu får kommunerna huvudansvaret för beslut om dispenser. Länsstyrelserna får rollen att pröva att dispens- och upphävandebeslut uppfyller strandskyddets syften.

Det är klokt att utforma regler som tar vara på den kunskap som finns lokalt och regionalt om såväl naturvärden som friluftsliv.

Centerpartiet Sandviken genom

Veronica Wernersson Mats Mattsson

Carl-Ewert Ohlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons