Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU-medborgare är välkomna – men svensk lag gäller

Annons

Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare som ger människor möjlighet att utvecklas och förändra sina liv. Det har lett till en ökad rörlighet av arbetstagare, varor och tjänster.

Som medborgare i ett EU-land är man samtidigt unionsmedborgare, även kallat EU-medborgare.  Detta ger rätten att vistas i ett annat EU-land under tre månader utan krav på registrering.

Genom den fria rörligheten kommer också den fattigdom och det utanförskap som förekommer inom europeiska unionen hit till Gävle. På senare år har alltfler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Gävle. I dag bedöms ett 50-tal utsatta EU-medborgare vistas i Gävle och huvuddelen av de som vistas här kommer från Bulgarien. Det stora flertalet försörjer sig genom tiggeri, gatumusicerande och försäljning och de bor i husvagnar, bilar och skjul på parkeringsplatser och byggtomter.

Budskapet ska vara tydligt. EU-medborgare är välkomna till Gävle, samtidigt ska svensk lagstiftning tillämpas. Det är förbjudet att bo i parker eller i andra offentliga rum eller på privat mark. Ingen får, utöver allemansrätten, utan tillstånd bosätta sig på allmän eller privat mark. Allemansrätten ger var och en rätt att tälta något dygn på mark som inte är offentlig plats. Allemansrätten omfattar bara naturen, inte offentlig plats, tomt till bostad, inhägnad byggnadsplats eller annat liknande ställe.

I glappet mellan vad kommunens socialtjänst har rätt att erbjuda och behoven hos gruppen utsatta EU-medborgare, har ett stort engagemang hos frivilligsidan väckts. Det finns behov av en verksamhet som har öppet dagtid dit personer i gruppen utsatta EU-medborgare kan vända sig för att duscha, tvätta, serveras enklare mat och få viss samhällsvägledning. Ett väl fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer är av yttersta vikt. I Gävle kommun har vi nu äntligen kommit så långt, så att vi har en överenskommelse och ett avtal med den ideella sektorn.

Skyddslagstiftningen för barn gör ingen skillnad på barn till utsatta EU-medborgare och barn till svenska medborgare. Barns rättigheter ska alltid sättas i främsta rummet i det sociala arbetet och i beslutsfattandet gällande socialförvaltningens målgrupper. Hänsyn ska tas till barnens behov och rättigheter i kommunens bemötande och arbete med utsatta EU-medborgare.

Barn har rätt till utbildning men lösningen måste vara att skolan fungerar bättre i hemländerna. Lösningen är inte att fler barn kommer hit för att leva under miserabla förhållanden och under ett par månader gå i skola här. Sverige bör samarbeta direkt med länder som Rumänien och Bulgarien för att ge stöd och expertutbyte kring utveckling av skola, socialtjänst och jobbskapande åtgärder. Den långsiktiga lösningen finns i Rumänien och Bulgarien. De bär ansvaret för att förbättra situationen för alla sina medborgare.

Helene Åkerlind (L)

kommunalråd Gävle

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons