Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För framtiden i Gävleborg

Det finns en stor oro inför den varselvåg som sveper över vårt län. Men vi möter också en stark framtidsoptimism, en stark övertygelse om att vi i Gävleborg har stora möjligheter att till och med gå stärkta ur den här lågkonjunkturen.

Annons

 

Vi har ett starkt och stabilt näringsliv i den här regionen. Länet har välskötta företag och kunnig och kompetent personal på företagen. På många områden är vår industri världsledande och vi har under de senaste åren sett hur nya näringar vuxit sig starka inom till exempel energi, miljöteknik och IT. Tillgång till råvara var en gång i tiden ursprunget till att vår industri blev världsledande. I dag har vi Fiber Optic Valley, Radiomätteknik och Future Position X som ”råvara” för framtidens nya branscher

Mycket kan vi göra själva, av egen kraft, men vissa frågor behöver lösas på nationell nivå vilket vi redogör för i en skrivelse som i dag går in till regeringen. Låt oss ge några exempel på vilka områden vi vill styra in resurser på:

4 Tillgången till kompetens är avgörande för företagens utveckling. Tillgång till utbildning är avgörande för individens framtid. Vi kommer att etablera en Yrkeshögskola i både Gästrikland och Hälsingland och vi kommer att öka resurserna till yrkesvuxenutbildningen generellt. Högskolan i Gävle har för avsikt att starta en rad utbildningar och Folkhögskolorna kan med kort varsel öka sin utbildningskapacitet. Tillgång på lärlings- och praktikplatser är av betydelse inte minst för ungdomarna. Lagar och regler kan hindra eller försvåra samarbete på lokal eller regional nivå. Sådana regelverk måste regeringen ha beredskap att ändra. Att människor ska kunna studera med sin ekonomi tryggad samt olika modeller som gör att företagen kan behålla och kompetensutveckla medarbetare för att stå bättre rustade vid nästa konjunkturuppgång är exempel på sådana frågor som vi lyfter till regeringen.

4 Gävleborg har alla förutsättningar att bli ledande vad gäller kompetensutveckling inom det verkstads- och materialtekniska området. I Bergslagen pågår ett utvecklingsarbete, Triple Steelix, som vi vill bygga vidare på till ett Spetsforskningscentrum i Sandviken. Forskning och utveckling, samarbete med både nationella och internationella högskolor och universitet ska bidra till och stödja en gynnsam utveckling av den världsledande industri vi har i länet.

4 Gävleborgs län har ett etablerat och utvecklat energikunnande. Även inom detta område börjar vi ett arbete för att etablera ett spetsforskningscentrum inom miljö/energi. I Söderhamn pågår ett arbete som är kallat Södra Norrlands vindkraftcentrum och som är utpekat som en av tre noder i Sverige. Vi har ett regionalt vindkraft- bolag i hela länet, Samkraft, Sveriges modernaste komposteringsanläggning i Forsbacka, geometrisk energiforskning vid Dellensjöarna och ” Ny energi i gamla landskap”, en demonstrationsanläggning vid Wij trädgårdar. Detta är bara ett axplock av den kunskap, de idéer och goda förutsättningar som vi har och som i ett vidgat samarbete kan öka tillväxtpotentialen. I dag planeras 900 vindkraftverk i Gävleborgs län både till havs och på land. Vindkraften har en enorm potential för Gävleborgs län som vårt nya stora industriprojekt.

4 Bra kommunikationer ökar möjligheterna till pendling till arbete och utbildning, i och utanför länet. Den pendlingen måste kunna ske till rimliga kostnader. Att bygga dubbelspår på Ostkustbanan är av nationell betydelse för tågtrafiken i Sverige. Det kortar restider för människorna och transporttider för godstrafiken och är därmed en betydande konkurrensfördel för företagen i Sverige . I länet finns ett antal satsningar som kan ske tidigare än planerat. Infart till Sandvik AB i Sandviken, genomfarten i Hofors, nya lösningar i Gävle hamn är exempel på detta. Ur en miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt är även satsningar som är bullerförebyggande och en utbyggnad av gång- och cykelvägar angelägna. Dessa frågor kommer vi att arbeta vidare med.

Länsstyrelsen och Region Gävleborg disponerar de regionala utvecklings- medlen. Nu är rätt tid att fördubbla dessa. Vi föreslår en omedelbar uppräkning av valutan inom strukturfonderna till 10 kronor per euro. Det skulle för Gävleborg, Värmland och Dalarna innebära ett tillskott på cirka 185 miljoner kronor som kan användas för att skynda på utvecklingen. Statens bidrag till kommunerna bör räknas upp och värdesäkras. Högskolan i Gävle måste garanteras bibehållna resurser.

Vi har mycket att bygga på i Gävleborgs län. Samtidigt står vi i en allvarlig situation med landets högsta arbetslöshet. Vår bedömning är att här krävs särskilda åtgärder. Alla är överens om att vi kan åstadkomma mycket av egen kraft på lokal och regional nivå. Men för att alla i Gävleborg ska se på framtiden med hopp och entusiasm måste regeringen ge oss verktyg att säkra utvecklingen. Såväl för deras skull som bor och verkar i Gävleborg som för Sveriges skull.

,

landshövding

,

regionstyrelsens ordförande, Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons