Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förstatliga skolan igen!

Annons

Kommunaliseringen av skolan, som genomfördes för 25 år sedan, innebar att kommunerna tog över arbetsgivaransvaret för lärarna och ansvaret för undervisningen. Det var ett felaktigt beslut. Den har bidragit till minskad likvärdighet, lägre status för lärarna och försämrade kunskapsresultat.

Skolkommissionen presenterade nyligen sitt delbetänkande om skolans framtida styrning. Kommissionen delbetänkande är en svidande kritik mot kommunernas sätt att sköta den svenska skolan. De menar att kommunaliseringen av det svenska skolväsendet är den största orsaken till dagens problem i skolan.

Trots kritiken mot kommunernas huvudmannaskap blir Skolkommissionens förslag en halvmesyr. Man vill att kommunerna ska ha ansvar, men att staten ska styra detaljerna. Skolkommissionen erkänner problemen med kommunaliseringen, men vågar inte föreslå den enda rimliga lösningen på problemen: ett förstatligande av den svenska skolan.

Med det kommunala huvudmannaskapet har vi sett stora skillnader över landet när det gäller förmågan att ge varje individ en skolgång som möter henne utifrån hennes situation och med höga ambitioner. Allt tyder på att skillnaderna blir än tydligare med den nya integrationsutmaningen.

Det finns för många kommuner som inte klarar av uppdraget att vara skolhuvudman.

Det är uppenbart att inte alla landets kommuner har den kompetens och handlingskraft som skolan behöver. Var för sig kan de inte lyfta resultaten. Liberalerna har därför länge drivit att skolan behöver förstatligas. Kommunaliseringen har på flera sätt försämrat lärarnas arbetssituation. Kommunerna är till exempel ansvariga för att lärarlönerna och fortbildning inte har prioriterats. Kommunaliseringen har varit förödande för läraryrkets status.

Med låg status för lärarna och dåliga kunskapsresultat kommer Sverige långsiktigt att få svårt att klara jobben och välståndet i den tuffa globala konkurrensen. Därför måste vi ha som mål att svensk skola ska bli en av de tio bästa i världen.

Kommunaliseringen har skapat de problem som Skolkommissionen beskriver. Så långt är vi överens. Likvärdigheten mellan skolor och mellan kommuner brister. Lärarnas status sjunker och kommunerna klarar inte av att ta sitt arbetsgivaransvar. Vill man på riktigt lösa de utmaningar svensk skola står inför och ta Sverige till toppen av länder i Pisa-undersökningen krävs flera åtgärder. Den viktigaste är att flytta huvudansvaret över skolorna från kommunerna och införa ett modernt statligt huvudmannaskap.

Christer Nylander (L)

vice ordförande i utbildningsutskottet

Helena Sjöberg (L)

ledamot i Kunskapsnämnden, Sandviken

Evelyn Klöverstedt (L)

ordförande i Utbildningsnämnden, Gävle

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons