Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Invandrarnas kompetens är viktig i sjukvården

Annons

Sverige är känt för att vara ett svårt land för högskoleutbildade flyktingar från länder utanför EU att få jobb som motsvarar deras kompetens. Trots att de behövs så innerligt väl tvingas de ofta ta lågkvalificerade jobb för att klara sin försörjning. Vilket resursslöseri! Sverige har mycket att lära av andra EU-länder som mycket snabbare och smidigare ser till att de får jobb.

EU-medborgare med motsvarande kompetens har alltid mycket lättare att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Detta gäller inte minst sjukvården. Landstinget Gävleborg har genomfört dyra rekryteringskampanjer för att värva läkare och annan medicinsk personal från Tyskland, Polen, Ungern och baltstaterna. Samtidigt har vi många flyktingar med motsvarande kompetens som knappt kommer in på våra sjukhus för att praktisera och bekanta sig med den svenska sjukvården. Det är ett problem att dagens regelsystem både komplicerar och förlänger deras väg in till svensk sjukvård.

I grunden är det Socialstyrelsen som fastställt kraven med svenskundervisning, kunskapsprover och kompletterande utbildning. Däremot är det upp till den enskilde att utan avsatta resurser i systemet, själv fixa praktikplats för få klarlagt vilken kompletterande utbildning som behövs och därefter söka plats för komplementutbildning. Därför måste reglerna förenklas på nationell nivå för att underlätta deras inträde i den svenska sjukvården.

Trots detta kan varje enskilt landsting göra en hel del för att påskynda processen. Därför anser vi kristdemokrater att landstinget Gävleborg, snarast möjligt efter det att de kommit till länet, skall erbjuda anpassade praktikplatser på våra sjukhus och vårdinrättningar för att raskt klarlägga eventuellt behov av kompletterande utbildning. Platserna skall vara relaterade till respektive persons medicinska inriktning eller grundläggande specialistkompetens. Detta bör ske i samarbete med SFI som parallellt ger utbildning i yrkessvenska med inriktning mot vård och introduktion i vår medicinsk/sociala kultur. För att inte klinikerna skall avstå från att bistå med handledare av ekonomiska skäl måste landstinget avsätta resurser för detta.

Sannolikheten att den medicinska kompetens som flyttar till Sverige på eget initiativ kommer att stanna inom svensk sjukvård, är betydligt större än för den kompetens som värvas från EU-området. Vi kristdemokrater anser att landstinget inte har råd att försumma den möjlighet till kompetenstillskott som erbjuds av våra invandrade vänner från länder utanför EU.


Kristdemokrater i landstinget
Kent Sjöberg, Norrbo
Margareta Sidenvall, Hudiksvall
Bertil Eriksson, Edsbyn
Ingemar Kalén, Hofors
Elisabeth Bjurbo, Gävle
Anders Bergsten, Rengsjö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons