Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Livskunskap behövs för att öka ungas rättigheter


Replik till Åsa Morberg

Annons

 Vi är medvetna om att det finns möjlighet för skolor att arbeta med livskunskap genom att använda sig av skolans val att arbeta ämnesövergripande och fördjupande. Skolverket har dock hittills avslagit ansökningar om livskunskap som lokalt ämne då det anses att ämnen som biologi, religion och samhällskunskap redan har det som ansökts om i sina kursplaner. Med hänvisning till detta så innebär det att, det är upp till skolan själv att välja om och i så fall vad som ska innefattas under livskunskap, därav att vi hävdar att det finns otaliga metoder att arbeta med detta ämne.

 

Åsa Morberg skriver att det redan idag går att arbeta med frågeställningarna vi lyfter som handlar om våld i nära relation, mobbning etcetera men enligt vår erfarenhet så görs detta i väldigt liten grad. Vidare skriver Åsa att skolan ska förbereda eleverna för vuxenlivet. Med tanke på organisationen Maskrosbarns rapport 2014 där det framkommer att hela 94 procent av ungdomarna inte ens känner till barnkonventionen och sina rättigheter och att 73 procent känner att ingen lyssnar på deras behov, så blir det tydligt att lokala lösningar inte är tillfredsställande nog.

 

Vi framhåller, liksom vad som också framgår i rapporten, att det är ytterst viktigt att prata om våld, mobbning, missbruk och psykisk sjukdom redan tidigt och det får man genom att livskunskap införs som obligatoriskt ämne, då det inte är tillräckligt att enbart prata om sex, samlevnad, alkohol och droger i skolan. Det handlar om att ta bort skuld och skam från barnet något som görs bäst genom att barn redan från början får kunskap om sina rättigheter. I rapporten framgår det tydligt att ungdomarna önskar en bättre kommunikation och bemötande från t ex socialtjänsten men också att det ges information från berörda myndigheter och andra som ger en framtidstro.

 

Vi anser fortfarande att livskunskap behöver införas som obligatoriskt, icke betygsgrundande ämne i skolan, för att stärka barn- och ungdomars hälsa samtidigt som de förbereds för vuxenlivet, då alla inte har möjlighet att få med sig den kunskapen hemifrån.

 Betty-Graze Gustafsson

ordförande Slagfärdiga

Linda Mathiasson

valberedare Slagfärdiga

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons