Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Må det finnas plats för förändring och reformer i Gävle

Alla med egna erfarenheter, med anhöriga eller närstående som behöver personlig hjälp av andra för att klara vardagen, har rätt att ställa höga krav på omvårdnad och service. I vår kommun finns Omvårdnad Gävle som ska ge den hjälpen och stödet till vuxna över 20 år.

Annons

Alla verksamheter inom Omvårdnad Gävle har i höst kvalitetsgranskats av Investors in People och godkänts för certifiering. Glädjen och stoltheten över omvårdnadsarbetet präglar kommunens medarbetare och oss förtroendevalda. Ett intensivt arbete för att utveckla och ständigt förbättra vård- och servicearbetet pågår i vår kommun. Förra regeringens och kommunala investeringar i form av resurser till Kompetensstegen ger resultat. Utbildning för alla 2 500 medarbetare ger positiva kvalitetsförbättringar med resultat som kommer enskilda Gävlebor till del.

Omvårdnadsnämndens politiker har fått kommuninvånarnas förtroende att utveckla samhälls- insatserna inom omvårdnad med ansvar för att äldre personer och personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska erbjudas stöd för en fungerande vardag och ett värdigt liv. Nämnden uttrycker att det ska ske genom brukarnas/kundernas inflytande, att omvårdnaden har kvalitet och att varje skattekrona ska användas på effektivaste sätt.

I vår vision uttrycks tydligt, att brukare/kunder ska ha makten över sina egna liv och erbjudas verkliga valmöjligheter vad gäller vård, omsorg och boende. De personer som årligen blir ett år äldre, som drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning ska självklart behålla makt och självständighet över sitt liv. Vi får inte fastna i etablerade regelsystem och organisationsformer utan våga se till innehåll och kvalitet i den omvårdnad som ges

Vår värdegrund bygger på alla människors lika värde, att våra brukare/kunder bemöts med värdighet och respekt för vars och ens integritet samt att omvårdnad och service utformas efter individuella behov och önskemål.

Ovanstående är underlag för de planer som utarbetas för att utveckla verksamheterna. En av dem, Konkurrensplanen har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut. Den har tydligt fokus på de medborgare som får omvårdnad och service, och medger enskilda makt över sitt eget liv. Planen ska stimulera till förnyelse, utveckling och mångfald, för att möta de skiftande behov som finns hos olika personer i vårt samhälle.

Konkurrensplanen förutsätter:

l att kommunens egen verksamhet alltid ska vara med vid konkurrensutsättning.

l att all verksamhet som finansieras med Gävlebornas skattekronor också ska vara samhällsstyrt.

l att alternativa driftsformer är välkomna i form av kooperativ, språkinriktning, non- profitverksamhet och så vidare.

Flera kommuner har redan kundval och erfarenheter av detta. Just nu är 177 kommuner i Sverige på gång att pröva kundval enlig lagen om valfrihet, LOV.

I Gävle föreslår vi ett försök med eget val i hemtjänst. Kommunens kvalitetscertifierade hemtjänstgrupper finns självklart alltid att tillgå. Om fullmäktige beslutar om kundval, ska regler utformas för godkännande av andra utförare samt information om dem. Kommunen bestämmer vad hemtjänsten i egen regi och för andra utförare ska kosta med fastställda priser. Aktuell onkurrensplan har inga ändringsförslag avseende äldreboenden men vill pröva entreprenad för gruppboenden.

Under hela 1900-talet har socialdemokrater med mod, beslutsamhet och handlingskraft skapat förändringar genom reformer för en generell välfärd i vårt land. Vi vill inte slå oss till ro, sitta med armarna i kors nu heller. Ständiga förbättringar och nya reformer behövs för att klara behov hos dagens och morgondagens medborgare.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons