Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu vänder vi trenden i Hofors!

Annons

Vi i Allians för Hofors kräver att kommunledningen går med på vårt förslag om att påbörja försäljning av minst 35 procent av fastigheterna inom Hoforshus AB:s fastighetsbestånd till andra intressenter än Hoforshus AB.

Hofors kommun står i dag inför stora utmaningar. Ekonomin är ansträngd och med nuvarande styrande maktkonstellation -– s, v och mp – tycks enda lösningen vara skattehöjningar och kraftigt ökade budgetnedskärningar hos barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. För kommande budgetår finns där förslag på minskade anslag till dessa nämnder med så mycket som 10 miljoner kronor – 5 miljoner kronor per nämnd. Samtidigt kommer kostnader för rivning av ”tomma lägenheter” hos Hoforshus AB att kosta kommunen och dess skattebetalare närmare 45 miljoner kronor fram till 2011!

Dessa kostnader kommer givetvis att belasta kommunens verksamheter och fortsättningsvis störa alla expansiva tankar om framåtskridande i kommunen.

Vi behöver flytta fokus från nedskärningar, skattehöjningar och dyra rivningskostnader till motsatsen; att vända trenden. Förutsättningar för det finns inom kommunen.

Inventering av alla resurser och möjligheter, som står till buds för att vända en negativ trend till en positiv utveckling, är ett måste.

Vi inom alliansen konstaterar bland annat att det finns stora möjligheter när det gäller hantering av kommunens bostadsbestånd. Vi ser möjligheter i stället för mediokra rivningar.

Det går att utan stora kostnader skapa möjligheten att göra om hyreslägenheter till bostadsrätter, där lägenhetsinnehavaren själv kan påverka boendemiljön. Den yttre miljön kan med små ekonomiska insatser anpassas till de önskemål som tilltänkta hyresgäster kan ha.

Det går att upplåta tomma lägenheter till rekreationslägenheter för våra grannar i Tyskland, England, Danmark, Norge med flera länder, som med dagens snabba kommunikationer är på lämpligt pendelavstånd från vår del av Sverige.

Vi måste blicka utanför Sveriges gränser och marknadsföra bostadsbeståndet som natur- och äventyrsnära, där bostäder kan hyras för kortare eller längre tid, eller rent av köpas.

Det går att sälja fastigheter till kreativa intressenter. Mats Matsson som tidigare köpte de rivningshotade Erskinelägenheterna i Gästrike-Hammarby vill nu köpa och bygga om de rivningshotade husen på Rönningen.

Han har i ett brev till kommunstyrelsen frågat om kommunen kan ompröva rivningsbeslutet. Mattson har rustat husen i Gästrike-Hammarby och där det tidigare var svårt att få folk att vilja bo flyttar nu nya hyresgäster in.

Samma positiva utveckling kan det också bli i Hofors.

Vi anser därför att det vore tjänstefel av kommunen att inte ompröva rivningsbeslutet nu när det finns intresserade köpare till husen. Säljer vi husen så behöver vi inte höja skatten och samtidigt kan de skattepengar kommuninnevånarna betalar in koncentreras till kommunens kärnverksamheter skola, vård och omsorg. Vi kan skapa en positiv trend i Hofors!

För Allians Hofors

Hans Backman,fp

Ziita Eriksson, m

Alf Persson, m

Per Tjerneld, m

Daniel Nyström, m Hans Larsson , c

Henrik Björkman, c Lennart Elfström, fp och Ingemar Kalén, kd

samtliga ledamöter i Hofors kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons