Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ojämställdhet och sexuellt våld är akuta säkerhetshot

Annons

Den 25 november är det återigen den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Tyvärr riskerar frågan om våld mot kvinnor som vanligt få ge vika i media för frågor som anses mer akuta, såsom hot, terrorattacker och flyktingkriser. Men Centerkvinnorna vill poängtera att sexuellt våld och extrem ojämställdhet utgör centrala delar av samtliga extremistiska ideologier och är en del av grundorsaken till de konsekvenser som utgör konflikter, terrorism och slutligen massmigration.

Så länge våld, förtryck och en uttalad könsapartheid mot kvinnor är måttstocken för mäns maskulinitet och makt i extrema ideologier, kommer det sexuella våldet, eller endast hotet om sexuellt våld, förbli ett viktigt bränsle bakom långvariga väpnade konflikter, svårigheter att sluta fredsavtal, fattigdom, extremism och terrorism – med massmigration som följd.

Extrem ojämställdhet och sexuellt våld är akuta säkerhetshot och erkända säkerhetspolitiska frågor, vilket också lyfts i FN:s säkerhetsråds resolution 1325.

Idén att män är överordnade kvinnor är en central del i alla extremistiska ideologier, så även i många religioner, traditioner, eller politiska grupperingar. Budskapet är tydligt - kvinnor ska bort från det offentliga rummet och är en mans tillhörighet. Resultaten inkluderar allt från lagstiftning där kvinnor inte kan skiljas utan sin mans godkännande, till att i religionens namn godkänna att småflickor säljs som sexslavar eller skjuts i huvudet på väg till skolan - allt för att hålla könsapartheiden och männens överordnad vid liv. Könsapartheid frodas även i rika länder, i Saudiarabien och gulfens oljeländer utgör bristen på kvinnors mänskliga rättigheter en central del av en extrem ideologi som missgynnar demokratin. Att västvärlden sett åt andra hållet, på grund av vårt fossila bränsleberoende och intressen av att sälja våra vapen har gett regimen en skattkista som kan finansiera andra extrema ideologier. Av någon oförståelig anledning har det internationella samfundet svarat med att ge Saudiarabien en plats i ett FN-råd för mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter är universella och måste stå över traditioner, religion och kultur. Så länge vi inte tar det systematiska våldet mot kvinnor och bristen på jämställdhet på allvar kommer vi inte heller vinna över extremism. Därför är regeringens strategi att finansiera flyktingkrisen med biståndspengar, vilket skulle minska stöd till demokratiutveckling och kvinnorättsorganisationer en potentiell högst långsiktigt kostsam historia, med risk för minskad jämställdhet, ökat våld mot kvinnor, ökade konflikter och ökade flyktingsströmmar. Tvärtom behöver vi öka stödet till kvinnorättsorganisationer, adressera ojämställdheten och våldet mot kvinnor och verka för att implementera resolution 1325 ytterligare. Annars ser våra chanser för att uppnå långsiktig fred, utveckling eller sann demokrati än sämre ut. Centerkvinnorna kräver:

1. att Sverige verkar för att öka kvinnors deltagande i fredssamtal, stödja kvinnorättsaktivisters arbete, stärka kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter, stoppa straffriheten för våldtäkter i krig och öka andelen kvinnor i militära insatser.

2. att Sverige inte finansierar flyktingstödet på bekostnad av biståndet. Biståndet inkluderar demokratistöd och stöd till kvinnoorganisationer på gräsrotsnivå, vilket långsiktigt minskar risker för ökade konflikter och flyktingsströmmar.

3. att Sverige ökar stödet till civilsamhället och kvinnorättsorganisationers för att motverka de ökande hoten och det minskade utrymmet för kvinnorättsaktivister vi ser idag.

Gunilla Hjelm

Ulrika Axelsson

Helena Vilhelmsson

Centerkvinnornas presidium

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons