Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiken kring den kommunala skolan har kommit till vägs ände

Annons

Vi efterlyser en tydlig vision för den kommunala skolan! Vi vill att våra skolpolitiker ska ta sitt ansvar och ge möjligheter för de kommunala skolorna att behålla kontinuiteten i sin pedagogiska utveckling. Vi vill bo och leva i en kommun med tilltro till sin egen verksamhet.

I Gävle kommun pågår en nedrustning av den kommunala skolan, för tillfället är det Bomhus skolområde som drabbas hårdast. I våras lades Tranmursskolan ner och slogs ihop med Björsjöskolan under namnet Vikingaskolan.

Nu är det Källmursskolan som står på tur. Förslaget som ska upp i Barn och ungdomsnämnden i november är att avveckla Källmur som högstadieskola och flytta 265 högstadieelever till Lillhagsskolan, samt att flytta in Källöskolans F–6 elever, 285 stycken, i Källmursskolan.

Barn- och ungdomsnämnden anser, att eftersom vi står inför ett minskande elevantal inom den närmsta framtiden, så måste detta mötas med ekonomiska nedskärningar, och i syfte att rädda den pedagogiska verksamheten, väljer man då att skära ner på lokaler.

Vi anser att detta sätt att resonera är felaktigt, förlegat och i längden, för den kommunala skolan, förödande. Inte minst eftersom hela resonemanget bygger på kalkyler där det förväntas att cirka 20 procent av framtidens högstadieungdomar i Bomhus kommer att söka sig till friskolor. Detta ser vi som ett extremt passivt och förkrympande förhållningssätt.

När en ny friskola vill etablera sig i en kommun, så gör den det från noll. Man har inga elever, men man har en stark vision om vad man vill erbjuda för undervisning. Genom att vara tydlig i den visionen lockar man till sig tillräckligt många elever för att kunna börja bedriva sin verksamhet. Detta måste också gälla för den kommunala skolan.

Vi är övertygade om, att om man lät både Lillhagsskolan och Källmursskolan fortsätta att verka, och gav dem rimliga resurser och möjligheter att nå ut med sina egna mycket starka pedagogiska visioner, så skulle detta locka inte bara de borträknade 20 procent ungdomar, utan många fler, till vårt skolområde.

Dessutom läggs förslaget återigen, precis som i fallet med Vikingaskolan, fram helt utan tillräckliga riskbedömningar och konsekvensanalyser.

Förslaget har till exempel lagts innan man överhuvudtaget vet om det är möjligt att bygga en skolgård lämplig för 6–12-åringar vid Källmurs- skolan. Och det läggs utan att ta hänsyn till att 60 procent av de tillfrågade eleverna på Källmursskolan uppger att de vid en sammanslagning i första hand kommer att söka sig till skolor inne i centrala Gävle, inte till Lillhagsskolan.

Hänsyn tas inte heller till att såväl personal som föräldrar vid alla tre berörda skolor, tydligt markerat för utredande tjänsteman att man inte ser något som helst positivt i förslaget, utan tvärtom hyser en stark oro för försämringar i den pedagogiska kvalitén vid en eventuell sammanslagning.

Vi i Källmursskolans föräldragrupp anser att man då befinner sig långt ifrån det som står att läsa i Gävle kommuns kommunplan 2008 nämligen att ”I Gävle har medborgarna möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i frågor som berör och engagerar dem. Ett ökat engagemang leder bland annat till många möten mellan människor och ökad trygghet.”(sidan 25, Kommunövergripande mål).

Vi önskar en kommunal skola som inte möter det sjunkande elevantalet med nedskärningar, vilket utarmar verksamheten vilket på sikt riskerar att leda till fler nedskärningar.

Vi önskar en kommunal skola som satsar på sina elever, som inser att det inte går att huka sig ur en kris.

Vi önskar en kommunal skola som säger: Välkommen till Gävle kommun. välkommen ombord till kommunen med överskådliga elevgrupper, luftiga lokaler och gott om pedagogiska resurser. Där det ingenstans är för långt till en kommunal skola av högsta klass.

Vi tror att det är på det sättet man bygger en tillväxtorienterad, invånarvänlig kommun som står sig väl i konkurrensen om företagsetableringar och växande invånarantal.

Vi tror att för att utvecklas som kommun måste man våga satsa, och ska man satsa måste man börja satsa på barn och ungdomar.

Vi tror att politiken kring den kommunala skolan har kommit till vägs ände och nu står inför ett tydligt och livsviktigt val: Fortsätta den inslagna vägen med nedskärningar och öppna upp för nya friskoleetableringar och sjunkande ekonomiska resurser i takt med fortsatt sjunkande elevantal.

Eller börja satsa på ökad pedagogisk utveckling, specialutformade lokaler, värnandet om elever med speciella behov, närhet, trygghet, tillgänglighet och lärare som har gott om tid att se och bekräfta sina elever och ge dom den start i livet som en fungerande skola kan och ska ge.

Rolf Berlin,

Föräldragruppen

vid Källmursskolan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons