Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sekretess är inget hinder för en öppen socialtjänst

Annons

Under den senaste tiden har det varit fokus på socialtjänsten och den sekretess som omgärdar socialtjänstens arbete. I media har det framförts krav på större öppenhet inom socialtjänsten. Som underlag för argumentationen har det hänvisats till en nyligen framtagen enkät där rektorer och förskolechefer framfört att de vill ha mer återkoppling vid anmälan och större tillgänglighet från socialtjänstens sida.

Självklart ska socialtjänsten eftersträva öppenhet och ett gott samarbete med både enskilda och samarbetspartners. Öppenheten måste dock ställas mot att de som söker hjälp hos oss och är i behov av insatser och stöd måste känna trygghet i att det som sägs i förtroende inte lämnas vidare utan den det berörs vilja. Den enskildes integritet måste alltid väga tyngst i förhållande till allmänhetens intresse av att veta vad socialtjänsten gör.

Sekretessen lyfts ofta fram som ett hinder för information och kontakt. Enligt vår mening är sekretessen i sig inte något hinder utan ett skydd för den enskilde.

Många som är föremål för insatser från socialtjänsten är utsatta och behöver skydd för att inte utsättas för ytterligare kränkningar som kan frammanas av media eller övriga allmänna intressen.

Den enskildes sekretess skyddas av lagstiftningen. Detta viktiga skydd kan missbrukas av offentliga myndigheter för att dölja att felaktigheter begåtts på bekostnad av enskilda. Visst kan sekretessen missbrukas på detta sätt men det hör till ovanligheterna. När myndigheter hänvisar till sekretess framförs det oftast som ett skydd för den enskilde. Medier och allmänhet har ett stort ansvar i att inte utnyttja dessa tillfällen och skapa bilder och antaganden som inte är till gagn för den enskilde eller gynnar samhällsintresset.

Oftast har vi ett gott samarbete med familjer och samarbetspartners som skola, förskola med flera. När samarbetet är gott så fungerar även informationen. När vi samarbetar får alla den information som de behöver på den aktuella familjens villkor. I ett nära samarbete uppstår inte sekretessproblematiken då familjen hela tiden är med i arbetet och själv är en viktig del i informations- och kunskapsflödet till alla dem som finns runt familjen. I klartext tjänar vi alla på öppenhet men det måste ske på den det berör, den aktuella familjens, villkor. Vid de tillfällen då sekretessproblem uppstår behöver vi sätta mer fokus på kommunikation och samarbete än sekretess.

Den enkät som har tagits fram för att belysa hur skola och förskola ser på samarbetet med socialtjänsten bygger på några enkla frågor. Vi är överens om att vi behöver följa upp med fler fördjupade frågor för att få en komplett och nyanserad bild av vilket samarbete som efterfrågas.

En enkel återkoppling, att vi tagit emot anmälan och att arbete påbörjats, går alltid att göra men i de flesta ärenden har vi/ska vi ha ett så nära samarbete med skola och förskola så att de är väl informerade både av den aktuella familjen och av socialtjänsten.

Detta innebär inte att socialtjänsten ska bli informatörer utan att vi ska måna om enskildas integritet och skydda enskilda från insyn.

Allt socialt arbete sker i första hand på den enskildes villkor och behov. Familjen har självklart behov av stöd och samarbete från flera instanser runt familjen. Samverkar vi alla och skapar förtroendefulla kontakter med familj och enskilda så är sekretessen inget problem.

Maritha Johansson,

ordförande socialnämnden

Christine Hemborg,

socialchef

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons