Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skattebetalarna får stå för konsekvenserna

Mina debattinlägg om kulturhuvudstad eller ej, kan inte tolkas så att jag inte uppskattar kultur eller tycker att det inte är värt att satsa skattepengar på den. Däremot har jag klart utryckt att, beträffande synen på kultur i allmänhet har jag ingen annan uppfattning än den Karin Månsson gett uttryck för.

Annons

Att jag föredrar en öppen debatt på tidningens debattsida har inget annat skäl än en förhoppning om att nå ut så brett som möjligt. På arbetarekommunens möten når man kanske ett hundratal medlemmar och det blir då i form av en intern debatt, vilken inte når ut på samma sätt som en tidningsdebatt. Låt mig avsluta polemiken med Karin Månsson med en fråga om inte också hon uppskattar öppen och fri debatt i det bästa av medier för detta ändamål?

Mitt första debattinlägg var menat att tydligt klargöra vilka prioriteringar man står inför och tvingas ta ansvar för de kommande åren. Prioriteringar handlar ju om att välja och valet bygger på de olika alternativens för och nackdelar, både på kort och lång sikt. Vilka val du som beslutsfattare gör grundas naturligtvis på de värderingar du har. Men det är också viktigt att man har omvärldsbilden klar för sig när valet ska ske. Den eld jag hoppats skulle flamma upp har hittills varit ganska liten beroende på att de som står vid ”pusten” inte velat röra på bälgen. Därför återstår inget annat än att lägga på några klampar till och se tiden an om det blir någon fart på brasan.

Hittills har jag pekat på de brister som är så tydliga i det kommunala skyddsnätet, speciellt för de utsatta grupperna samt även andra områden som kollektivtrafiken och gatuskötseln. Vidare har jag sökt peka på de vallöften som rimligen borde infrias inför nästa val. De klampar jag vill lägga på brasan är i första hand den lågkonjunktur som vi bara anat omfattningen av hittills. De internationella finanssystemens totala kollaps till följd av USA:s nyliberala krigspolitik har inlett en våg av finansiella problem över hela världen, dessutom i en tid då världskonjunkturen redan gett tydliga signaler om en stundande nedgång.

I Sverige har vi lärt av vår egen historia och kommer troligen att klara den ekonomiska krisen bättre än många andra länder. Men den lågkonjunktur som nu följer och varar tre till fem år framåt kan bli mycket svår även för oss. Redan nu har stora varsel utlösts i våra stora exportindustrier. Det var länge sedan luften kändes så tung som den gör just nu.

Ett svårt kommunal- ekonomiskt dilemma är ju att skatteunderlagets tillväxt sällan är större än de automatiska kostnadsökningarna i kommunen, vilket då leder till skarpa krav på ökad effektivitet och besparingskrav i hela organisationen. Så har det sett ut rätt länge nu, tidigare kunde man ta till skattehöjningar för att kompensera detta. Numera finns insikten att höjd kommunal skatt slår obarmhärtigt hårt mot dem med små inkomster, så där finns inte mycket mer att hämta. I lågkonjunkturen är risken för mycket stor arbetslöshet uppenbar och med referens till vilka företag som kommer att påverkas av nedgången riskerar vårt län att få känna på vikande skatteunderlag och då gäller det för kommuner och landsting att det finns något sparat i ladorna. Lågkonjunkturen leder inte bara till arbetslöshet, det finns forskning som visar på and- ra negativa effekter som följer av den, som ökade sjuktal, ökad kriminalitet med mera. Detta ställer stora krav på samhället och nya prioriteringar måste till i stadshuset.

Ju bredare debatt dess bättre. Det är vi helt överens om, Sven-Eric Lundahl och jag.

Diskussion behövs om hur det sociala skyddsnätet ska utformas i ett samhälle där allt mindre pengar går till det gemensamma bästa. Vilken människosyn ligger bakom den hårdnande attityden mot alla som faller utanför övermänskoidealet? Det undrar också jag.

Men ett socialt engagemang och en socialpolitik med mänskligt ansikte står inte i motsättning till satsningar på kultur.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons