Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SKB forskar inför öppen ridå

Torben Staehr tar i sin insändare ”Tvätta atombyken offentligt!” upp ett antal påståenden om SKB:s verksamhet som det finns skäl att göra förtydliganden kring.

Annons

SKB forskar inför öppen ridå och resultaten från våra forskningsprojekt granskas ofta redan innan projekten är avslutade. Vart tredje år lämnar SKB, enligt krav i Kärntekniklagen, in ett program för sin forsknings- och utvecklingsverksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, som är den myndighet som granskar SKB:s verksamhet. SSM, skickar därefter ut programmet på en bred remiss och expertgranskning. I slutändan tar regeringen ställning till programmen och ger SKB riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Det som hänt i det specifika fall som Staehr refererar till är att en del mätdata, till synes orimliga och förmodligen på grund av fel på utrustningen, lades åt sidan för att undersökas närmare vid ett senare tillfälle. Just denna åtgärd togs sedan inte upp i den granskade delrapporten. Detta är givetvis mycket olyckligt och vi har skärpt våra rutiner kring hur vi statusrapporterar våra pågående projekt.

När det gäller jordskalv är det väsentliga i sammanhanget hur ett eventuellt skalv inom förvarets närområde kan påverka förvarets olika barriärer och vilka mått och steg som kan vidtas för att undvika skador. Det är ett väldokumenterat faktum att underjordsanläggningar är relativt resistenta mot skalv och att det är möjligt att utforma anläggningar så att skaderisken i stort sett elimineras. Principen som SKB tillämpat, och kontinuerligt utvecklat, är att undvika sprickzoner stora nog att hysa farligt stora skalv, och att dessutom välja positioner för kapslarna där hänsyn tas för framtida rörelser.

SKB har en enda uppgift och ambition – att åstadkomma en säker slutförvaring av vårt svenska kärnavfall. Denna uppgift tar vi på fullaste allvar och oavsett ägare. Vi har själva stor tilltro till vår grundliga säkerhetsanalys och robustheten i KBS-3-systemet. Efter att vi i mars 2011 lämnat in våra ansökningar om att få bygga ett slutförvar för Sveriges använda kärnbränsle följer en allsidig och ingående granskning av såväl myndighet som internationella och oberoende experter. Vi ser fram emot denna sakliga prövning.

Peter Wikberg
Forskningschef, SKB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons