Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Släpp fram regionerna!

Annons

Över 90 procent av 543 remissinstanser är positiva till att ersätta dagens landsting med större regioner. Nästan alla kommuner och landsting säger ja och redan har de första formella ansökningarna om att bilda regioner kommit in till regeringskansliet. Den rapport som regeringens samordningsman Jan-Åke Björklund nyligen presenterade, visar att fler regionkommuner står på tur.

Med ett sådant massivt stöd för reformen, utgår SKL från att regeringen kommer att godkänna ansökningarna om nya regioner. Det är hög tid att visa att man tänker stå fast vid sitt beslut att släppa fram dem som vill gå vidare i processen. Detta är nödvändigt av flera skäl:

1.

Den regionala konkurrenskraften ökar i betydelse. Det globala konkurrenstrycket har fått regionala förtecken. Kraven på specialisering främjar ett samarbete som bygger på närhet. Företag, kommuner, regioner, högskolor och forskningsinstitut har alla sin del i det regionala samarbete och den specialisering som är avgörande i den internationella konkurrensen. Förutsättningarna för den regionala tillväxten varierar över landet och de prioriteringar som måste göras är politiska. Därför är det folkvalda företrädare, med kunskap om den egna regionen, som ska fatta besluten.

2

. Arbetsmarknadsregionerna växer. De faktiska arbetsmarknadsregionerna växer kontinuerligt. Även denna utveckling har sin grund i den alltmer specialiserade arbetsmarknaden, och kräver både utvecklad transportinfrastruktur och ett fungerande kollektivtrafiksystem. Det är hög tid att låta regionerna hantera infrastrukturplaneringen på egen hand – utifrån egna förutsättningar.

3.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet går allt snabbare. Det är möjligt att bota allt fler sjukdomar. Det gör det också dyrare – särskilt som medborgarna blir allt mer medvetna och kraven på behandlingsformer ökar. Ett större patientunderlag och en större finansiell bas än dagens landsting är nödvändiga för att kunna hantera dessa utmaningar. Samtidigt bör man bevara ett decentraliserat ansvar, eftersom det främjar utvecklingen att kunna prova olika modeller och arbetssätt.

För att bevara den konkurrenskraft som är grunden till all välfärd, och samtidigt skapa förutsättningar för en likvärdig och bra hälso- och sjukvård, måste vi anpassa samhällsorganisationen.

Efter drygt ett år med diskussioner och försök att från olika håll bromsa processen, är det dags att skrida till handling.

Genomför förslaget om en ny regionindelning med ett tydligt politiskt ansvar för regionala utvecklingsfrågor och hälso- sjukvård. Gör det nu. Om vi väntar för länge riskerar vi att fastna i en samhällsorganisation som är anpassad till 1600-talet.

Anders Knape,

ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons