Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Släpp in ny luft i landstingspolitiken

Annons

Sedan årtionden tillbaka är vi människor vana vid att politikerna bestämmer och centrala tjänstemän verkställer besluten. Så är det i vårt landsting liksom i alla andra. Det här har gjort att vi vanliga medborgare blivit passiva, kanske lita hämmade och tappat självkänslan. Vi har vant oss vid att andra bestämmer åt oss samtidigt som vi går omkring och är missnöjda över hur saker och ting fungerar. 

Det är min uppfattning att om vi vänder på ordningen så att människorna i egenskap av patienter eller vårdanställda får mer att säga till om så löser sig många av problemen inom den sjukvård landstinget bedriver. 

Vår regering har lagt och kommer att lägga fler förslag som just för ner fler möjligheter till beslut hos människorna själva. I landstinget måste vi i större grad arbeta utifrån ett patientperspektiv. Vi har möjlighet att redan nu införa en modell där pengarna går till den hälsocentral patienten har valt och inte dit politikerna har beslutat att de ska gå. Tyvärr motsätter sig socialdemokraterna denna demokratiska vårdvalsmodell. 

Det vore intressant att pröva liknande modeller även inom delar av den sjukhusbundna vården. Då måste det naturligtvis handla om planerade behandlingar såsom starr- operationer eller höftleds- och knäledsoperationer.
Alla som arbetar ute i vården har stora kunskaper och erfarenheter. I det centralstyrda system vi har nu är det svårt för de anställda att förverkliga sina idéer. År efter år får de arbeta med besparingar. Någon möjlighet att genom egna förslag förbättra intäkterna till kliniken finns inte. Ofta är det ju sådana möjligheter som leder till kreativitet och framsteg.
Jag är övertygad om att nya system som vårdvalsmodellen skulle ge stimulans till våra anställda förutom fördelarna för patienten. Köerna skulle kortas och tillgänglighet och kvalitet förbättras. Eftersom förutsättningarna att bedriva vård i vårt län är väldigt olika mellan de större centralorterna och på landsbygden måste vi tillåta att lösningarna skiljer sig åt. En sådan anpassning görs lättast i system där personal och patienter har stor frihet. 

Tillsammans ska vi samverkanspartier inom oppositionen uppdatera och forma den nya sjukvårdspolitik vårt landsting så väl behöver. 

Alla vill vi
vara pigga och friska så långt upp i åren som möjligt. Därför är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder. Jag tror att man måste hitta nya sätt att arbeta på. Det gäller att ha tålamod och arbeta långsiktigt.
En idé kan vara att haka på människors engagemang för miljöproblemen i världen. Jag tänker då på jordens uppvärmning och koldioxidutsläppen.
För att komma till rätta med dessa problem måste vi resa på ett annat sätt, gå och cykla mer. Vi bör också skaffa oss andra matvanor så att livsmedlen ska räcka till för alla. Alltså mer grönsaker och frukt och mindre mängder kött. Förutom en bättre miljö får vi på det sättet också bättre hälsa och vi mår bättre. 

Som tillträdande oppositionsråd för moderaterna har jag ambitionen att vara ute i länet för att ta tillvara alla goda åsikter och idéer som finns hos medborgare, patienter och vårdpersonal.
Vi ses ute i verkligheten!
 

Patrik Stenvard, m,
tillträdande oppositionsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons