Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stränderna hotas!

Stränderna i Gävleborgs län tillhör de områden som är mest exploaterade i landet. Trots detta är flera kommuner mycket frikostiga vad gäller att ge dispenser från nuvarande strandskyddslag.

Annons

Två tredjedelar av de dispenser som Naturskyddsföreningen granskat i länet har vid överklagan visat sig vara olagliga. Lagen säger att särskilda skäl skal föreligga om dispens ska medgivas. Kommunerna gör tvärtom och medger dispens om inte särskilda skäl föreligger.

Miljöminister Andreas Carlgren, c, förbereder just nu nya regler om att urvattna det strandskydd som funnits i decennier. Strandskyddet är tänkt att hindra exploatering av våra stränder och behövs för att trygga allemansrätten och för att rädda hotade växter och djur.

Regeringens avsikt är att lätta på strandskyddet i glesbygd. Vi kan förstå det och anser att lättnader är möjliga om de kan visas vara nödvändiga för lokal utveckling och samtidigt inte är till skada för friluftslivet eller hotade växter och djur. Men förslaget från i våras garanterar inte alls ett sådant skydd. Tvärtom ska det bli lättare att ge dispenser i enskilda fall och, än värre, lättare att helt och hållet undanta stora områden från strandskyddet – detta också i stora städer, längs långa kuster och vid de stora sjöarna i landet.

Förslaget saknar dessutom välbehövliga skärpningar för de skärgårdsområden och sjöar där exploateringstrycket är starkt. Detta är illavarslande eftersom utredningar visar att nästan 70 procent av de omkring 5 000 strandskyddsdispenser som landets kommuner ger varje år strider mot lagen. Många kommuner struntar alltså i reglerna och lagstiftningen skulle därför behöva skärpas. Men regeringen vill tvärtom stärka kommunernas makt över frågan, utan att förtydliga ramarna för deras regeltolkning.

Stränderna är viktiga miljöer för många utrotningshotade växter och djur. Stränderna har också en nyckelfunktion som rastplats för flyttande fåglar. De används för vardaglig rekreation och för det rörliga friluftslivet. Fina strandmiljöer är en omistlig tillgång för besöksnäringen i vårt land, en näring som omsätter miljardbelopp. Och strandskyddet innebär också en försäkring inför framtida klimatförändringar, som innebär högre vatten- nivåer i många områden.

När regeringen nu vill göra det enklare att få dispens för att i enskilda fall bygga på stränder, och enklare att upphäva strandskyddet i många områden, utan att reglerna samtidigt skärps längs överexploaterade kuster och sjöstränder – ja då urholkas allemansrätten i vårt land på ett synnerligen allvarligt sätt. Då ökar också hotet mot många växter och djur.

Visst bör det bli enklare att, under vissa villkor, bygga på stränder i vissa glest befolkade områden. Detta går att åstadkomma utan att förstöra för friluftslivet och naturvården. Men i stället för att styra bort från sådana konflikter kommer regeringens förslag att skapa nya och förstärka befintliga konflikter. Förlorarna blir alla svenskar som värdesätter allemansrätten och vår fina natur. Regeringen måste därför omarbeta sitt förslag i grunden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons