Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strokedrabbade i Gävleborg bör få den bästa behandlingen

Annons

Varje år drabbas ungefär 900 personer av stroke i Gävleborg. En stor andel av dem får svåra funktionsnedsättningar som förlamningar eller talsvårigheter. Stroke vänder drastiskt upp och ner på livet för både den drabbade och för anhöriga. För den drabbade blir sådant som hon eller han nyss tog för givet en omöjlighet. Många känner inte igen sig själva och de enklaste vardagsbestyren blir till stora utmaningar.

Men nu finns det nytt hopp för den som drabbas av svår stroke. Forskningen står nämligen inför stora framsteg som gör att fler strokedrabbade kommer att ha möjlighet att komma tillbaka till ett liv utan svåra funktionsnedsättningar.

Ett av de senaste forskningsframstegen är en ny behandlingsmetod där stora blodproppar i hjärnan mekaniskt plockas bort med hjälp av ett metallnät, så kallad trombektomi. Flera nya studier visar på sänkt dödlighet och bättre prognos för patienter som fått den här behandlingen. För en del kan behandlingen åstadkomma fantastiska resultat. En patient med förlamning i ena sidan av kroppen och förlorad talförmåga kan bli helt återställd en halvtimme efter ingreppet.

Problemet är att behandlingen endast finns i begränsad omfattning vid ett fåtal sjukhus i landet. Eftersom snabb vård är av yttersta vikt vid en stroke är det inte ett alternativ att transportera strokedrabbade långa avstånd över landet. Betydligt fler patienter skulle alltså kunna hjälpas om behandlingsmetoden på sikt byggdes ut till fler orter och om transportorganisationen effektiviserades. Även i de län där behandlingen redan finns skulle fler strokedrabbade kunna behandlas med trombektomi.

För att sjukvården ska klara den här utbyggnaden behövs mer resurser och fler läkare behöver utbildas i att utföra den här typen av ingrepp.

Vi menar att alla strokedrabbade har rätt till bästa möjliga behandling. Vi vänder oss därför till de ansvariga politikerna i Gävleborg med uppmaningen att tillföra de resurser som sjukvården behöver för att alla strokedrabbade i länet ska få tillgång till de mest effektiva behandlingsmetoderna.

Forskningsframstegen har de senaste årtiondena förbättrat strokevården och de drabbade har nu större möjligheter att komma tillbaka till ett drägligt liv. Tack vare ny teknik står forskarna nu inför möjligheten att lösa strokegåtan. Om 30 år behöver ingen drabbas av stroke om det lyckas. Men om det går beror till stor del på hur mycket pengar som kommer in. Därför driver Hjärt-Lungfonden under hösten en kampanj för att samla in mer pengar till strokeforskningen.

Tillsammans kan vi besegra stroke.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Nils Wahlgren

professor i neurologi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons