Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta bort länsstyrelsens roll som besvärsinstans


Angående inskränkningar i kommunens tjänstemäns delegationsrätt att fatta negativa beslut

Annons

Enligt förarbetena till grundlagen finns en portalformulering.”En sökande skall få bifall till sin ansökan om inte allmänna och enskilda intressen talar däremot”

Det är mycket viktigt att denna skrivning beaktas. De allmänna intressena ska återspeglas i en fastställd översiktsplan och den efterföljande detaljplanen.

Detaljplanen bör innehålla viktiga frågor som har ett allmänt intresse. Även fastighetsbildningsfrågor bör redovisas. Den bör inte innehålla frågor som inte hör

till nämndens område att detaljstyra, Till exempel färgsättning av småhus. Detaljplanen bör också innehålla möjligheter att anpassa utförandet efter  fastighetsägares synpunkter såvitt de inte strider mot allmänna intressen.

En sak som måste omformas . Det är Länsstyrelsens roll i Planeringen inom kommunen. Vissa avdelningar på länsstyrelsen har endasrådgivande karaktär: Länsstyrelsen

har dock möjlighet att besvära sig över kommunens beslut som har allmänt intresse.

Dessutom finns en rättsavdelning som hittills har haft rätt att yttra sig över besvär och sedan är första instans för prövning av de anförda besvären. Då uppkommer problem: Först har delegationen överlämnats till den kommunala tjänstemannens prövning som rådgör med de avdelningar på länsstyrelsen som är berörda.

Sedan ska han rådgöra med motsvarande avdelningar inom kommunen. Underrätta sökanden om resultaten av samrådsyttrandena och eventuella hörda grannars synpunkter., Därefter bevilja eller avslå ärendet. Anför då sökanden besvär så prövar rättsavdelningen besvären. Då inträffar ofta att länsstyrelsen avslår ärendet som de tidigare kanske tillstyrkt.

Det här är en sammanblandning av länsstyrelsen funktioner som avsevärt fördröjer ärendebehandlingen och man kan inte heller bortse från att det uppkommer ett kompisskap mellan tjänstemän som träffas ofta. Länsstyrelsens funktion som första rättsinstans i besvärsprocessen är tvivelaktig eftersom deras tjänstemän tidigare varit inblandad i ärendet.

Det här är en summarisk redovisning  som visar att det går att väsentligt påskynda processen om den politiska nämnden är den som avgör ärendet.

Miljöprövningen sker både hos kommunen och länsstyrelsen.  Den kommunala fastighetsbildningsmyndigheten bör ha en mera fristående ställning än nu.

Den ska inte kunna uppfattas som en företrädare för kommunala intressen, vilket den ofta gör nu. Länsstyrelsens roll som besvärsinstans bör tas bort då det finns flera instanser som troligen är mer neutrala än den som tidigare varit inblandade i flera steg.

Karl Gustaf Skoog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons