Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tänk dig för innan du torgför intern skolkritik

Svar till ”En vemodig lärare”, Arbetarbladet 27 december:
Den situation som beskrivs i insändaren är en arbetsam situation och en sådan situation är i längden ohållbar. Signaturen ”En vemodig lärare” bör söka hjälp och stöd direkt hos sin närmaste arbetsledare.

Annons

Det är viktigt att vända en nedåtgående spiral så fort som möjligt. Det finns exempelvis möjlighet för yrkesverksamma lärare att få stöd i form av coaching. Utomlands, i exempelvis Nederländerna, är coaching vanligt för lärare som av olika skäl inte orkar med sitt arbete.

Det som krävs för att man ska kunna få ta del av coaching är: att den som ska utsättas för coaching själv verkligen vill ha detta stöd och denna hjälp, och att arbetsgivaren, i det här fallet troligen kommunen om inte signaturen tjänstgör på en friskola, betalar för detta stöd. Insatsen skräddarsys och ger ofta goda resultat på förhållandevis kort tid. På högskolan i Gävle kan exempelvis coaching erbjudas.

Läraruppdraget är förändringsutsatt och yrket liksom förutsättningarna för yrkesutövandet har naturligtvis förändrats över tid.

Fostransdelen i läraruppdraget har exempelvis blivit tyngre.

Skolans problem är samhällets problem. Min erfarenhet som forskare är dock att de allra flesta nya lärare startar sitt yrke och trivs utomordentligt bra, även om den första tiden i yrket ofta är arbetsam.

Läraryrkets status är ingenting som enbart regeringen med Jan Björklund i spetsen kan ändra på med hjälp av reformer, utan här måste hela lärarkåren, även signaturen, arbeta för att höja yrkets status.

Arbetet med att höja lärarnas status måste ske på olika sätt och av olika aktörer och arbetet måste ske på olika fronter. Det handlar exempelvis om att inte alltid torgföra den interna skol-kritiken.

Skolan kritiseras redan så hårt i den allmänna debatten i media att det räcker och blir över. Rikta kritiken till dem som kan göra något åt det som orsakar problemen. Ett fackligt engagemang är av vikt, vare sig signaturen är ansluten till LR eller till Lärarförbundet är lärares status en angelägen facklig fråga.

En bred allmänhet i form av Arbetarbladets läsare kan förmodligen inte göra särskilt mycket åt de problem som signaturen beskriver. I alla verksamheter finns det saker som kan bli bättre. Allt bör ses i ett helhetsperspektiv och i sitt sammanhang.

Skolans uppgift är att fostra självständiga och kritiska människor och att man ska kunna överklaga sina betyg är självklart. Det visar inte minst signaturens insändare.

Den nuvarande regeringen har sammanfattningsvis arbetat hårt på att försöka att höja kvaliteten i skola och i lärarutbildning och därmed också läraryrkets status.

Skolministern Jan Björklund och den borgerliga alliansen ska se till att det blir ordning och reda med hjälp av mera kontroller, flera prov, mera betyg, tidigare betyg etc. Reformerna för skola och lärarutbildning duggar tätt och flera reformer är på väg och signaturen efterlyser flera politiska åtgärder, vilket är något märkligt?

Reformerna som genomförts eller ska genomföras är bland annat följande:

* Ny skollag, 2010

* Grundskolans mål och uppföljningssystem med nya betygsbeteckningar, 2010

* Ny läroplan för grundskolan, 2011

* Nya kursplaner för grundskolan, 2011

* Ny gymnasieskola, 2011

* Myndigheten för skolutveckling upphör, 2008

* Lärartjänst kopplad till legitimation och behörighet, 2010

* Förslag till ny lärarutbildning, 2008

* Utredning av lärares arbetstider, 2009.

Det är en imponerande handlingskraft man måste tillskriva alliansens skolpolitiker, vilken politisk åsikt man än företräder. Förändringarna genomförs också från grunden och de genomförs på rekordkort tid.

Politikerna gör väldigt mycket och är enligt min uppfattning alldeles klarvakna, trots att signaturen tycker att politikerna ska vakna upp.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons