Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vallöfte om 1 000 kronor i sänkt skatt infrias

Annons

Alliansens viktigaste löfte till väljarna i valet 2006 var att återupprätta arbetslinjen och bekämpa utanförskapet. Målet var att göra det mer lönsamt att arbeta, att få fler att vilja anställa och få fler företag att startas, stanna och växa i Sverige. Fler människor skulle ges möjlighet till eget arbete och egen lön. Står människor utanför arbetsgemenskapen saknar de också möjlighet till delaktighet och eget ansvar.

Utanförskapet har tillåtits växa under en lång tid i Sverige. Socialdemokraterna valde att flytta runt människor mellan åtgärder och ersättningssystem utan stöd eller drivkrafter för att få jobb. Den utvecklingen urholkade såväl människors självkänsla som deras framtidstro. Den bidrog till att öka klyftorna mellan den som har ett arbete och den som ställts utanför

Med de två gångna åren i backspegeln kan vi glädjande nog konstatera flera trendbrott i kampen mot utanförskapet. Alliansens reformer har givit utdelning. Mellan andra kvartalet 2006 och andra kvartalet 2008 ökade antalet sysselsatta med närmare 200 000 personer i åldersgruppen 15–74 år varav 55 000 i åldersgruppen 15–24 år. Det är en viktig utveckling som visar att vi är på rätt väg.

I takt med att vi återupprättar arbetslinjen är det viktigt att de som arbetar känner att arbetet ger något tillbaka i plånboken. För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet kommer nu ett tredje steg i jobbskatteavdraget och ett sänkt uttag av den statliga inkomstskatten.

De sammanlagda jobbskatteavdragen innebär att cirka 97 procent av alla heltidsarbetande nu får skattelättnader på över 1 000 kronor i månaden, jämfört med 2006. Mera pengar i plånboken behövs när utvecklingen på världsmarknaden innebär ökade kostnader i Sverige.

För de som i dag betalar statlig inkomstskatt, sänks skatten genom att gränsen för att betala statlig inkomstskatt höjs till 31 700 kronor nästa år. Andelen som betalar statlig skatt minskar och marginalskatten sänks från 51 procent till cirka 31 procent.

Dessa förändringar innebär också att de skattemässiga villkoren för pensionärer med högre pensioner förbättras. Dessutom förenklas utformningen av jobbskatteavdraget för dem som fyllt 65 år. Därmed gynnas också pensionärer med förhållandevis låga arbetsinkomster av jobbskatteavdraget.

Regeringen kommer även att satsa cirka 16 miljarder kronor på att förbättra villkoren för företagande, genom att sänka arbets- givaravgifterna och bolagsskatten samtidigt som den administrativa bördan för företagen minskar genom ett antal viktiga regelförenklingar.

Drivkraften hos dessa företag att nyanställa och investera förstärks därmed ytterligare.

Sammantaget kommer alliansen att fortsätta med att återupprätta arbetslinjen. Vi vill göra upp med den utveckling som låste in människor i fattigdomsfällor utan möjlighet att påverka sin egen situation.

Det är också endast med en politik för fler jobb som det finns en politik för satsningar på välfärden. Mot detta står en opposition som vill återställa genomförda reformer och därmed öka utanförskapet igen.

Tomas Tobé,

riksdagsledamot, m

Margareta B Kjellin

riksdagsledamot, m

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons