Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var med och tävla: Vad är Pedagogisk allemansrätt?

Annons

Hej alla skattebetalare, medborgare, politiker, förvaltningschefer eller alla ni som känner att ni skulle vilja delta i en liten tävling jag vill utlysa. Jag har nämligen kommit på ett för Gävle helt nytt begrepp som skulle kunna heta pedagogisk allemansrätt. Det känns i alla fall nytt? Åtminstone verkar det som att det skulle behövas ett dylikt begrepp inom vår kommun.

Tävlingen går ut på att man helt enkelt ska försöka fylla begreppet med en trovärdig och hållbar innebörd. Det kan ju naturligtvis vara svårt. Dock skulle jag kunna ge några förslag på hur man skulle kunna tänka:

1.

Alla barn har rätt till en skolgång där de kan erbjudas hjälp och stöd utifrån de behov de har.

2

. Minimera inte antalet resursskolor som finns inom kommunen, ty det kan leda till mycket olyckliga konsekvenser för de drabbade, deras familjer men även samhällsekonomiskt.

3

. Spara inte mera pengar inom barn och ungdomsförvaltningen?

4.

Satsa istället minst 5,5 miljoner extra under en treårsperiod på elever som är i behov av särskilt stöd.

5

. Erbjud 210 000 kronor extra i premie till de krafter och verksamheter som förtjänstfullt och ädelt och utan egen vinnings skull (politisk eller ekonomisk) arbetar för ett befrämjande av barn och ungdomars pedagogiska allemansrätt.

Nåväl, vad skulle man kunna vinna på ett etablerande av begreppet och ett infriande av ett optimalt fyllande av dess innebörd? Jag tror nämligen det skulle kunna vara en satsning som ger pengar tillbaka i framtiden. Låt oss säga ungefär omkring år 2014, skulle kurvan kunna börja peka uppåt. Fler barn och ungdomar skulle nu kunna fångas på den nivå de befinner sig, få den hjälp och undervisning de är i behov av. Flera av dem skulle få bättre självkänsla, tillit till vuxna och bättre förutsättningar till att nå målen för grundskolan?och klara den. Flera skulle lyckas bättre med att komma in på, och genomföra ett gymnasieprogram. Färre skulle riskera att hamna utanför arbetsmarknaden eller andra ekonomiska/sociala konstruktioner som brukar kunna innefattas av ett anständigt, värdigt eller bra liv.

Tänk så många frågor som plötsligt uppstår. Vem är ansvarig för våra barns framtid? Är de ansvariga beredda att betala priset för nedskärningarna, eller är det endast de drabbade som ska göra det? Hur många tror på dagens barn och ungdomar? Vilka tror på dem? Vem eller vilka är beredda att göra mer eller kämpa för de rättigheter de har? Om vi ska prioritera skattemedel inom kommunen, hur ska vi prioritera? Prioriterar vi rätt? Det påstås pågå en uppåtgående trend i samhället; en begynnande högkonjunktur. Var ser vi den? Vilka får del av den? Får alla del av den? Vilket samhälle vill vi ha? Vilken ideologi ska kämpa för den här gruppen i samhället? Finns den ideologin just nu? I dag? I Gävle? I så fall?gör man rätt? Vet man vad man håller på med?

Nej, det är nästan så man blir yr av alla dessa konstiga frågor som ibland dyker upp inom en del av oss som arbetar nära barn och ungdomar. Och det här var ju frågor som berörde endast våra barn. Det finns naturligtvis flera aspekter, synvinklar och sätt att se.

Just det ja, tävlingen. Pedagogisk allemansrätt! Ni som radikalt styr och förfogar över de medel och pengar (samt fördelar dem) som ska ge alla barn rätt till den skola de behöver ska helt enkelt ge förslag på vad pedagogisk allemansrätt är eller skulle kunna vara. Kliv fram nu och visa era bidrag på debattsidor och insändare. Vinnarna i tävlingen, som för övrigt är väldigt intresserade av att se era bidrag, är i så fall alla de unga människor som hör framtidens samhälle till.

Magnus Wallinder

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons