Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi kommer att granska regeringen så att resurserna kommer alla till del

I takt med att vi lever längre och kan behandla allt fler sjukdomar förändras kraven på hälso- och sjukvården.

Annons

Allianspartiernas M, C, FP och KD, utgångspunkt är en vård och omsorg präglad av kvalitet och tillgänglighet för alla.

Under Alliansregeringen stärktes patientens ställning. Sedan 2006 har tillgången till vård förbättrats. Köerna har kortats och drygt 200 nya vårdcentraler har tillkommit. Kvaliteten i sjukvården har stärkts och patienter är generellt mer nöjda. Alliansregeringen satsade hela 67 miljarder kronor mer på välfärd än den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det finns fler aktiva läkare och sjuksköterskor än tidigare och Sverige utbildar dessutom fler. Apoteksreformen har inneburit en 40 procentig ökning av apotek runt om i landet sedan 2009 och receptfria läkemedel i mataffärer och bensinstationer. Drygt 60 procent av alternativt drivna vårdcentraler klarar sig utan stafettläkare, motsvarande andel bland offentligt drivna vårdcentraler är knappt 40 procent. Tre av fyra vårdcentraler med ägare som är aktiva i verksamheten klarar sig helt utan stafettläkare.

 

Men valfrihetsreformer och ökad tillgänglighet är ändå inte tillräckliga. Allt för många får inte vård i tid, en del får vänta för länge på omsorg och för få väljer att utbilda sig inom vård- och omsorg. Vi är inte nöjda, utan kommer fortsätta presentera fler konkreta förslag för ökad kvalité i vård och omsorg.

 

I Alliansens budget har vi därför än fler satsningar för att fortsätta förbättra kvalitén. Vänsterregeringen förslag att försämra tillgängligheten genom att ta bort kömiljarden och vårdvalet röstades bort när alliansens budget vann gehör. Nu tvingas regeringen i stället genomföra våra konkreta finansierade förslag för att utveckla välfärden ytterligare. Genom en samordnings- och tillgänglighetsmiljard kommer köerna att kortas ytterligare. Den kommer också att öka förutsättningar till mer sammanhållna vårdkedjor och helhetsansvar för patienten.

 

Det finns fortsatta oacceptabla geografiska skillnader inom vården, till exempel för cancerpatienter. Det duger inte. Med riktade resurser och genom att samla kompetensen till färre antal sjukhus blir köerna kortare och jämlikhet och kvalitet bättre i cancervården. Därför satsas nu 500 miljoner per år 2015-2018. Satsningen ska även bidra till snabb diagnos och förebyggande insatser.

 

Vi ser tyvärr ökade problem med psykisk ohälsa och oro bland våra tonåringar. Alliansens satsningar måste därför fortsätta. Genom bland annat en miljardsatsning 2016-2018 vill vi öka kunskaperna om barns och ungas psykiska ohälsa, förbättra tillgängligheten till vård samt öka samverkan mellan skola, vård och socialtjänst.

 

En svag vänsterregering har nu att genomföra Alliansens satsningar, med patienten och kvalitén i fokus. Vi kommer att följa och granska regeringens politik så att resurserna kommer alla till del. Vi kommer fortsätta att lägga konkreta finansierade förbättringsförslag där det brister. Vi vill fortsätta utveckla vård och omsorg.  

 

Alliansriksdagsledamöter i socialutskottet

Cecilia Widegren (M)

Anders W Jonsson (C)

Barbro Westerholm (FP)

Emma Henriksson (KD), ordförande

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons