Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste släppa den kommunala skolan fri!

Annons

Den kommunala skolan i Gävle är satt under press. Konkurrens från friskolor och minskade barnkullar har förändrat förutsättningarna. Kommunen försöker backa sig ur situationen. I stället för att sätta verksamheternas kvalité och eleverna i fokus, verkar det som om de kommunala makthavarna stirrar sig blinda på ekonomiska kalkyler och lokalbestånd.

Visst måste den kommunala skolans kostym anpassas efter elevantal. Frågan är hur kostymen ska sys om. I stället för att trassla in mig i metaforer, ska jag försöka att uttrycka mig väldigt konkret.

Låt den skattefinansierade skolpengen gå direkt ut till skolorna. I dag sugs en betydande del av den kommunala grundskolans resurser upp av en överdimensionerad administration, inhyst i en byggnad i centrala Gävle. Den centrala administrationens funktioner är inte skapade efter önskemål från skolorna, utan lever sitt eget liv och belastar mer än den berikar. Notan för denna koloss delas broderligt mellan skolorna. Den centrala administrationen har, mig veterligen, klarat sig undan besparingarna som drabbat skolorna.

Jag och många med mig menar att rektorerna skulle styra över administrationen så att varje kommunal krona avsedd för skolan kan användas med elevens bästa i fokus. Friskolorna klarar sig tydligen utmärkt utan denna enorma administration och kan i stället generera vinster av samma skolpeng. På samma sätt skulle rektorerna för skolorna, kunna svara direkt under barn- och utbildningsnämnden och ett antal områdeschefer kunde strykas från lönelistan. Deras betydelse för verksamheten i skolorna är i dag obefintlig.

Låt varje kommunal skola bli en självbärande enhet, där rektorn är högste chef, med rätt att anställa och säga upp personal. På så sätt kan rektorn långsiktigt bygga upp en personalgrupp utifrån de behov som finns på just den skolan. I dag styrs anställningarna av den centrala administrationen. Rektorn kan förlora duktiga lärare, trots att skolan inte har tappat i elevantal eller ekonomi. Anledningen kan vara att andra kommunala skolor tappat elever och att övertalig personal från dessa skolor omplaceras, eftersom lärarna

i dag är anställda av kommunen och inte av en viss skola. Rektorn tilldelas alltså nya lärare från den centrala administrationen och får en helt onödig, ologisk och ofrivillig personalomsättning, som leder till otrygghet bland elever och personal. Kommunen förlorar också många unga hungriga lärare som kan bidra med de senaste pedagogiska rönen till skolorna. Lärarna på skolan känner också att det engagemang och hårda arbete som krävs för att skapa en framgångsrik skola, ändå inte garanterar att skolan går fri från nedskärningar och varsel. Inte ens om skolan har fullt i klassrummen, nöjda elever och föräldrar, samt goda resultat.

Låt den grupp specialpedagoger, psykologer och socionomer – varav de flesta i dag finns samlade centralt – i stället placeras ute på skolorna.

Med en slimmad administration och ökade anställningsbefogenheter för rektorerna, skulle varje skola ha bättre förutsättningar att anställa dessa viktiga personalgrupper. Då skulle deras kunskaper också kunna användas i direkt arbete med eleverna, i stället för som nu, mest genom indirekta insatser i form av kurser och handledning av lärare.

Jag är övertygad om att fria kommunala skolor, med större möjligheter att påverka den egna verksamheten, slutar att läcka elever till friskolorna. Kvalitén och trivseln i de kommunala skolorna höjs när personalen vet att deras engagemang och undervisning är det som avgör om just deras skola kommer att leva vidare. De ekonomiska resurserna tillfaller i större utsträckning eleverna. Fler vuxna med specialkompetenser skulle arbeta närmare eleverna.

Begränsa kommunala politikers och tjänstemäns inflytande över skolan till resursfördelning och tillsyn. Släpp den kommunala skolan fri!

Grundskollärare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons