Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debattklimatet i Hofors är inte vad det borde vara

Annons

Vi tar initiativ till dialog med kommunens majoritet om hur vi ska förhålla oss till varandra i kommunfullmäktige i Hofors kommun
Debattklimatet i Hofors är inte alltid vad det borde vara vilket visas bland annat i kommunfullmäktige. Det verkar som om den socialdemokratiska majoriteten tog det som en personlig förolämpning att Alliansen (M, FP, C och KD) kom med förslag gällande budget 2010. Vi vill därför ta tillfället i akt och upplysa socialdemokraterna om att Hofors kommun tillhör hoforsborna och inte något enskilt politiskt parti. Att ni inte håller med om de förslag som vi lägger är en sak men ni borde kunna respektera att de läggs.

Vid vårt senaste kommunfullmäktigesammanträde ansåg ni att vi kom med ett nytt ärende som därmed skulle ha beretts i kommunstyrelsen. Vi ansåg att vi enbart hade förslag och yrkanden gällande det i kommunstyrelsen beredda budgetärendet. Dessa ansåg vi till skillnad från er att vi hade kunnat behandla under budgetpunkten. Den konflikt som uppstod mellan oss i Alliansen och er i majoriteten i samband med att kommunens budget behandlades hade dock kunnat lösas på ett smidigt sätt.

Istället för att efter debatten om budgeten konstatera att ni i majoriteten inte ville ta upp våra förslag till omröstning så hade kommunfullmäktiges ordförande, redan innan debatten inleddes, kunnat ha ajournerat sammanträdet. Tillsammans med representanter för Alliansen och majoriteten så hade formaliafrågan kunnat lösas under ajourneringen så att även Alliansens förslag hade kunnat behandlas på ett seriöst sätt. Detta hade ju förstås ur demokratisynpunkt varit att föredra framför den låsning som nu uppstod. För faktum är ju att seriösa förslag som har som syfte att förbättra vår kommun är värda att behandlas på ett seriöst sätt.

En konstruktiv debatt mellan företrädare för olika idéer är utvecklande och stimulerande, alltså något positivt för vår kommun. Att vara oppositionspolitiker innebär, i lika hög utsträckning som majoritetspolitiker, ett förtroende uppdrag. Det innebär att den ton och de ordval ni använder mot oss faktiskt är riktade till ett stort antal av vår kommuns invånare.

Vår uppgift som oppositionspolitiker är att granska och kritisera majoriteten vilket naturligtvis emellanåt kan kännas besvärande men ändå har stort värde även för just er som utgör den nuvarande majoriteten under förutsättning att ni tar det hela på rätt sätt och förmår inse att olika åsikter ofta ger utveckling när de möts. Vårt uppdrag innebär också att vi ska ta fram och presentera egna förslag och idéer, vilket vi gör som nu när det gällde budget 2010. Som förtroendevalda förväntar vi oss att bli tilltalade på ett sätt som är värdigt vårt demokratiska styrelseskick och att i Hofors få delta i en debatt som förs på en helt annan nivå än som det varit en tid nu.

Samtliga partier engagerar sig för Hofors bästa och särskilt då det krävs svåra avvägningar så behövs alla goda idéer. Vi från vår sida lovar att ta ansvar för att vi uttrycker oss respektfullt i debatten framöver och hoppas på att bli bemötta på samma sätt tillbaka.

Vi avser därför att ta initiativ till ett samtal med Socialdemokraternas kommunalråd Marie-Louise Dangardt och kommunfullmäktiges ordförande Kjell Höglin för att på så sätt kunna ha en dialog om hur vi ska förhålla oss till varandra i kommunfullmäktige i Hofors kommun.

Vi ser fram emot en saklig och respektfull debatt i fullmäktige framöver och ett politiskt liv i Hofors kommun som fungerar konstruktivt för invånarnas bästa.

Mer läsning

Annons