Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den nyttiga vargen!

Annons


Vargen diskuteras nu intensivt på tidningarnas insändare - och debattsidor. Inställningen till vargens existens skiftar från total nolltolerans i vissa extrema kretsar till allmän fredning.
Tyvärr dominerar i debatten allt negativt och ont som vargen ställer till med. Vi kan läsa om jakthundar, får och kanske ibland en kalv som blivit dödade av dessa "glupande ulvar". Givetvis är det svårt för djurägarna när vargen dödar sådana djur. Vi måste naturligtvis med teknik och uppfinningsförmåga försöka hindra sådana händelser.
Det som saknas eller mycket sällan lyfts frami debatten är att vargen spelar en mycket viktig roll i naturens väv av olika näringskedjor.
Den djurart som påverkas mest är älgen. 95 procent av allt kött som vargen äter är älg. Flera forskare på Grimsö viltforskningsstation har kartlagt hur vargarna påverkar älgstammen. En slutsats som forskarna drar är att när älgstammen har en sådan nivå att den kan bära en vargstam så slår inte vargarna fler älgar om det så skulle finnas två eller tre gånger så många. De jagar på i samma takt som i under svenska förhållanden är ungefär en älg var fjärde dag. Intressant nog slår en stor flock inte fler älgar än en liten flock. De bara utnyttjar sin kadaver mer fullständigt.
Vargarna riktar in en stor dela av sin jakt på kalvar. 90 procent under sommaren och 70 procent vintertid. Det betyder att de produktiva korna överlever i högre grad vilket gynnar nästa års produktion.
Vargarnas rivna älgar är välkommet tillskott för ett flertal andra djur. Dessa kadaver tillsammans med självdöda älgars kadaver är begärliga för t ex björnarna på våren då de skall ta igen vinterns näringsförluster. Men vargarna är inte bara till nytta för björnen utan kan även attackera vuxna björnar. Detta är känt från t ex åtelplatser i Finland.
Några vargdödade vuxna lodjur som är betydligt mindre än en varg har aldrig dokumenterats i Skandinavien, men en lodjurshona har små möjligheter att försvara sina ungar mot vargar. Det är kanske därför lodjuren dras till starkt kuperad terräng där det i branterna finns skyddande lyor för ungarna.
Även järven har skäl att vara vaksam för vargarna. Vid et flertal fall har man från gömslen sett hur de efter en explosiv vargattack räddat sig upp i ett träd där de suttit kvar ett bra tag. Järven som mest finns i fjällvärlden har på senare tid alltmer observerats i de svenska skogarna. Deras spår kan nu ses på gränsen mellan Hälsingland och Medelpad och såväl i Värmland och södra Dalarna inte sällan i anslutning till vargarnas älgkadaver. Vargens återkomst betyder alltså fördelar för även järven.
Med vargens återkomst har flera näringskedjar i skogen återupprättats. Det finns nu kadaver året om till glädje för en lång rad asaätare. Med hjälp av bevakningskameror på Grimsö har 1400 bilder visat på sjutton olika slags kadavergäster, små däggdjur och fågelarter oräknade då de inte registreras av den automatiska kamerans sensor. Räven är den besökare som oftast fångas på bild med korpen som tvåa. Duvhöken är även snabbt framme. Det verkar som dessa tre arter är de som mest gynnas av vargarnas kadaver. Medelkonsumenter i undersökningen som omfattar 46 olika älgar var kungsörn, mård, nötskrika och kråka.
När alla dessa större djur ätit färdigt tar insekterna vid. Först kommer spyflugor, sedan skalbaggar. Dessa insekter blir mat åt insektsätare. Både ladusvalor och sädesärlor jagar gärna kring kadavren. Rovfåglar som stenfalken och lärkfalken jagar i sin tur småfåglarna. När flugornas och skalbaggarnas larver förpuppas blir det godsaker åt arter som dubbeltrast och gök.
Beskrivningen av vargen får inte endast inriktas på det för en del människor (t ex jägare och tamdjursägare) negativa. Vargen gör faktiskt stor nytta också fast det kanske tar emot att erkänna detta. Den biologiska mångfalden och balansen i naturen behöver även vargen.


Per-Olof Erickson
Ordförande
Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län

Mer läsning

Annons