Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är långt kvar till målet

Annons

Rädda Barnen har gjort en omfattande undersökning av barn och ungas situation. Resultatet har många likheter med den LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som vi genomförde under våren. Unga känner sig inte delaktiga i samhällsutvecklingen, de anser ofta att politiker finns för långt borta och de upplever sig inte ha kunskap om hur demokratin fungerar.

Precis som Rädda Barnen anser vi att det är mycket viktigt att vi blir bättre på att skapa strukturer där barn och unga kontinuerligt deltar i samhällsutvecklingen. Det kan handla om att utveckla sin skolmiljö, delta i utvecklingen av sin kommun, by eller fritidsgård. Barn och unga berörs av alla sektorer som våra kommuner och landsting har ansvar för och precis som Rädda Barnen säger, ska de ha insyn och inflytande över dem.

Region Gävleborg, som ägs av Gävleborgs kommuner och landsting, har tagit fram en särskild strategi för hur vi ska jobba med barn och ungas inflytande och delaktighet. Genom att arbeta med entreprenörskap i hela skolsystemet, ges barn och unga möjligheter att utveckla det som kallas ”entreprenöriella kompetenser”. Vi tror att det är en viktig grundsten för demokratibygget och att det ger unga verktyg för att lättare ta makt över sina liv och ta plats i samhället. Men det räcker så klart inte, vi driver därför på med andra projekt och verksamheter, som till exempel ”Världens modigaste politiker” där unga coachar politiker för att de ska få bättre insikt om vad som behövs för att unga ska bli delaktiga.

Vi tittar just nu också på hur ett demokratiprojekt för skolan kan se ut, där vi vill ha tät samverkan med föreningslivet och andra demokratiska organisationer. Samtidigt genomför vi den första processutbildningen i Sverige där ansvariga politiker, förvaltningschefer och ungdomsstrager deltar för att utveckla ett brett sektorsövergripande barn- och ungdomsarbete där ungas egna perspektiv ska vara grunden. Ett sådant arbete kommer såklart ta tid innan det genomsyrar organisationer och faktiskt gör skillnad för unga, men det gör det inte desto mindre viktigt.

Under tiden fortsätter vi genomföra projekt och satsningar tillsammans med kommunerna för att barn och unga ska uppleva sin bygd och vår region som en plats där unga räknas och kan göra skillnad. Myndigheten Ungdomsstyrelsen, som ansvarar för uppföljningen av Sveriges ungdomspolitik, har pekat ut Gävleborg som en av de regioner i Sverige som tydligast tar ansvar för ungdomspolitiken. Det ger oss kraft att fortsätta, för det är långt kvar till målet!

Sven-Åke Thoresen
Ordförande regionstyrelsen Region Gävleborg

Elin Sundgren
Utvecklingsstrateg Region Gävleborg

Therese Metz
Utvecklingsstrateg Region Gävleborg

Mer läsning

Annons