Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns onekligen arbete att göra

Annons

I tider av oro i världen gäller det att ha tagit höjd. Sett till att det finns marginaler. De budgetramar som ett oenigt fullmäktige antog i försomras medförde att vår kommun fortsätter att dansa på slak lina. Föga överraskande.
Det är hög tid att arbeta fram ett förnyelseprogram. Där alla krafter behövs och utgå från verkligheten i det nuvarande årtusendet. Bygga framtiden på konservativ ideologi synes inte vara en hållbar väg.
Sandviken är en del av ett större omland, en del av mellan Sverige, av Sverige, av Europa – av världen. Därmed tillhör det att ta ansvar i stort som smått.
Miljöområdet är viktigare än någonsin. Det är anständigt att kartera hela vårt geografiska område för vindkraft, att delta offensivt både i vind- som solkraftområdet. Skaffa elbilar i ex vis hemtjänsten. Det offentliga måste vara delaktiga för att Sveriges energi till 2/3 delar ska vara förnybar år 2030. Vi måste på sikt fasa ut både fossil energi och kärnkraft.
Vår kommun kan också vara en del i att skapa bättre förutsättningar för ökad svensk livsmedelsproduktion. För att möta konsumenternas ökade efterfrågan på ekologiska produkter kan vi utarbeta en form av aktionsplan för ekologisk konsumtion och produktion.
Det är naturligt att ingå i en större region (Region Svealand) för att i den enheten få fokus på hållbar tillväxt. Ett stort regionalt självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik blir hävstången in i framtiden.
Det är hög tid att utforma en attraktivitetsstrategi för att attrahera ny arbetskraft, såväl inhemsk som invandrad och utländsk. För att kunna täcka arbetskraftsbehoven. Fler turistdestinationer behöver utvecklas för att locka såväl inhemska som utländska turister.
Det gäller att skapa största möjliga frihetsgrader inom välfärdstjänsterna. Lagen om valfrihet är ett av verktygen för att med början i hemtjänsten införas och i ett andra steg även omfatta obligatorisk LOV i särskilt boende och övrig äldre- och handikappomsorg. Det borde inte i en modern kommun behöva sättas ett kvantitativt mål för konkurrensutsättning för att på allvar skapa valfrihet, höja kvalitet och driva fram utveckling. Vi måste på allvar se över den långsiktiga finansieringen av välfärden.
Barnfattigdomen måste bekämpas. Detta genom att underlätta för föräldrar att gå från bidrag till arbete. Ett valfrihetssystem inom barnomsorgen införs för att bättre matcha föräldrarnas behov av olika barnomsorgsalternativ – också på obekväma arbetstider.
I det nya Sandviken ska vi dela visionen att alla som kommer hit för att arbeta, ges möjlighet att tillsammans med alla som lever här utveckla vår kommun framåt. Vårt integrationsarbete ska ha fokus på snabb etablering, bra utbildnings-, bostads-, företagar- och arbetsmarknadsmöjligheter. Etableringslotsarnas uppdrag bör utökas. Olikheter och mångfald förnyar.
Allt det som vi arbetar med, beslut som tas, skall ekonomiskt öppet redovisas.
En mer öppen offentlig sektor möjliggör för fler kvinnor att starta företag och välja mellan fler arbetsgivare. Därmed ska till att börja med ett äldreboende upphandlas. Med respekt för våra anställda.
Aktsamhet om skattebetalarnas pengar måste prägla kommunen och därmed måste finansieringar vara framsynta och motiverade för att genomföras. Lika att de ska vara motiverade så att ex vis eftersatt underhåll inte blir ledande längre.
Duktiga lärare är viktigt för att vår skola ska bli bättre. Sådana lärare ska kunna premieras.

Sandviken den 31 augusti 2011
Carl-Ewert Ohlsson
Centerpartiet
Nils-Gunnar Kempe
Folkpartiet Liberalerna

Mer läsning

Annons