Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det förebyggande arbetet mot barnmisshandel måste stärkas

Annons

Varje misshandel av ett barn är ett misslyckande från samhällets sida. Vi måste stärka det förebyggande arbetet mot barnmisshandel och utsatta barn måste få bättre stöd och skydd.
Det finns en rad åtgärder som skulle kunna vidtas snabbt för att förebygga våld mot barn och stärka barns rätt till skydd och stöd.
Föräldrar måste kunna få stöd utan att hamna i socialtjänstens rullor. Föräldrar ska våga söka hjälp när det urartar hemma. Det måste finnas föräldrastöd i alla kommuner, dit föräldrar kan vända sig utan att behöva registrera sig eller bli föremål för myndighetsutövning i
socialtjänsten. De förebyggande insatserna förhindrar att barn far illa.
Vi måste våga agera utifrån kunskapen om att en del barn löper större risk än andra att bli utsatta för barnmisshandel. Många familjer där det finns flera riskfaktorer för att barn kan fara illa, såsom missbruk, psykisk ohälsa eller långvarig ekonomisk utsatthet i familjen, har socialtjänsten, sjukvården eller andramyndigheter redan kontakt med för andra typer av insatser. Folkpartiet anser att dessa familjer ska sökas upp aktivt och erbjudas föräldrastöd i öppna former.
Misshandlade barn måste få ett samlat, barnvänligt stöd och en rättssäker utredning. Folkpartiet vill därför att det ska finnas Barnahus i alla delar av landet. Här ska varje barn som utsatts för sexuella övergrepp, våld eller bevittnat våld i sin familj få vistas under tiden för utredningen. I en för barn anpassad och trygg miljö får barnet det stöd som behövs under utredningen. Polis, åklagare, socialsekreterare, barnläkare och psykolog och andra som behövs för utredningen kommer till Barnahuset och förhöret med barnet sker vid ett tillfälle av en barnkompetent person i stället för att barnet ska gå runt mellan de olika myndigheterna under en utdragen och mycket svår utredningsperiod. Ett Barnahus blir därmed en plats för verklig samverkan mellan olika myndigheter och kan bli ett kompetenscentrum för arbetet med utsatta barn.
De Barnahus som har byggts upp är dock inbördes alldeles för olika. Vi vill därför införa en nationell certifiering av Barnahusen för att säkerställa att myndigheternas samverkan blir så effektiv som möjligt.
Att ge stöd till barn som upplevt våld är inte bara en fråga för socialtjänsten. I dag saknas det på många håll tillgång till behandling på psykiatrisk specialistnivå för barn som på grund av våld har utvecklat en egen barnpsykiatrisk problematik. Vi behöver därför bygga upp regionala specialistteam, eller mottagningar, i barn- och ungdomspsykiatrin för våldutsatta barn och barn som upplevt våld i familjen.

Hans Backman (FP)
Riksdagsledamot från Gävleborg

Mer läsning

Annons