Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tack vare Ingas insatser har vi en stark högskola

INGA HAGSTRÖM, SANDVIKEN, har som
tidigare meddelats avlidit, 73 år gammal.

Annons

I Arbetarbladet för 5 februari 2009 fanns alla goda och vackra minnesord över Inga Hagström, Sandvikens tidigare kommunalråd.

Jag vill gärna lägga till en dimension: Inga Hagströms betydelse för att Högskolan Gävle-Sandviken (från 1989 Högskolan i Gävle) fick en stark tekniksektor.

1977 genomfördes en reform, som bland annat innebar ett stort antal nya (regionala) högskolor. Bland dem som inte fick regeringens stöd hörde Gävleborgs län. Ett febrilt påverkansarbete bland länets samtliga politiker påbörjades. Till Gävle inbjöds utbildningsutskottet för en diskussion med representanter för länet.

Jag ska aldrig glömma den lysande föreläsning, som Gösta Sandin, Sandvikens starke man, höll över järn- och stålindustrins framväxt i länet och som avslutades med en beskrivning av Sandvikskoncernens och länets behov av högre utbildning för fortsatt nationell och internationell utveckling. Efter den föreläsningen behövdes inga fler frågor om behovet av högskola.

Åke Gillström, Gävlepolitiker och riksdagsman, som för icke lång tid sedan också gick bort, gick samman med flera andra riksdagsmän och de lyckades att få majoritet för utbildningsutskottets förslag, som innehöll Högskolan Gävle-Sandviken bland några andra.

Ett snabbt och intensivt arbete startade för att få fram utbildningar till den nya högskolan, som skulle starta 1 juli 1977. Utgångspunkten var förskollärarutbildningen och klasslärarutbildningen. Nu tillkom ekonomutbildning och förslag till teknisk sektor i Sandviken för vilken Inga Hagström kom att spela en mycket stor roll.

I samråd med Inga Hagström utsågs Sandviken-rektorn Sven Höglund till utbildningsledare. Han byggde tillsammans med ett flertal skickliga lärare, däribland Claes Tengdahl, upp tekniksektorn med starkt stöd av Inga Hagström som hjälpte till med lokaler och boende för de första teknikstudenterna. Omtanke och kvalitet skulle så småningom omfatta en lång rad av tekniska utbildningar, däribland yrkesteknisk utbildning inom stål och verkstad och dataingenjörsutbildningar. Efter en period kunde även forskarutbildade lärare anställas.

Inga Hagström och Sven Höglund såg på sitt arbete som självklarheter – men Inga Hagström gjorde en insats långt utöver den vanliga för högskolan. Det stora stödet från värdkommunerna Gävle och Sandviken, möjliggjorde mycket tidigt decentralisering och distansutbildning i hela länet. När I 14, lades ner flyttade högskolan in i lokalerna och all verksamhet centraliserades till Gävles campusområde.

Inga Hagström var en lättsam person som lyssnade och kunde ta och ge i kontakterna. Hon var också klart medveten om sin politikerroll som ett stort förtroendeuppdrag. Det är sorgligt att veta, att flera av aktörerna för en stark högskola i Gävleborg nu är borta, men samtidigt är det viktigt att minnas deras stora insatser.

rektor för Högskolan 1977–89

Mer läsning

Annons