Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dra inte skuldsaneringsfrågan i långbänk

Annons

Den 6 april begärde riksdagen i ett beslut att regeringen ska arbeta fram ett lagförslag så att fler svårt skuldsatta ska kunna få hjälp med skuldsanering. I dag är skuldsanering bara aktuell om en låntagare inte klarar av att betala sina skulder "inom överskådlig tid". Genom en dom i Högsta domstolen har det ansetts att detta kan vara 15 år. Regeringens egen utredare Jan Ertsborn (FP) i skuldsaneringsfrågor föreslog 2008 att skuldsanering istället vara aktuell om skulderna inte kan betalas inom "de närmaste åren", vilket föreslogs innebära 5 år. Syftet med detta förslag var att lättare hjälpa överskuldsatta människor tillbaka till ett normalt fungerande liv (då de flesta slås ut på grund av skulderna) som samtidigt ger samhällsekonomiska vinster. Dels genom inbesparade bidrag i socialförsäkringssystemen till personer som kan komma ur sin skuldfälla, dels genom att dessa personer kan bli återigen vanliga löntagare eller företagare som kan tjäna sin egen försörjning och betala skatt. I sammanhanget ska man komma ihåg att de personer som har suttit i den så kallade skuldfällan i många år är i mycket stor utsträckning långtidssjukskrivna, arbetslösa och förtidspensionerade. De tunga skulderna gör att dessa har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden och därmed blir kvar i utanförskap.
Dagens regler i Sverige är bland de strängaste i västvärlden. Till exempel USA och vårt grannland Danmark är generösare då de anser att det är bättre för samhället att människor kan komma tillbaka än att de blir fastlåsta i utanförskap på grund av skulder som de aldrig kommer kunna betala igen. Regeringens utredare fick också starkt stöd från en rad remissinstanser för att ändra reglerna – bland annat Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Konsumentverket, Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Företagarna, budget- och skuldrådgivare, ett stort antal domstolar och ett antal kommuner för att nämna några.
Regeringen har dock än så länge inte velat lägga något förslag på förändringar. Ett motiv till detta är att man befarar att betalningsmoralen skulle undergrävas. Att betalningsmoralen skulle vara sämre i andra länder som USA och Danmark på grund av generösare regler finns det dock inget stöd för. Eventuellt skulle det kunna bli lite svårare att få krediter om skuldsaneringslagen ändras, i varje fall för dem som har minst ekonomiska marginaler i samhället. Det är kanske dock inte helt fel att någon gång få ett nej till en kredit. Regeringen bör agera skyndsamt i frågan.

Per-Åke Fredriksson
Oppositionsråd för Folkpartiet Liberalerna i Gävle

Mer läsning

Annons