Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Du har missat väsentligheter om du tror att tjänstemännen styr

Vi har aktiva, ansvarstagande, folkvalda politiker som är klara över det politiska uppdraget även när det är tuffa tider, skriver Vivi-Anne Sundqvist (S) i ett svar på Jenny Wennbergs ledare 25 september.

Annons

I Arbetarbladets ledare 25 september, ”När tjänstemännen styr”, drar Jenny Wennberg snabba och förbryllande slutsatser om tjänstemannastyre och loja, ansvarslösa politiker. Jag vill ge mitt perspektiv på politiker- och tjänstemannarollen.

Vi politiker behöver i vårt värv kunniga tjänstemän som får i uppdrag att utreda politikernas förslag och presentera underlaget före beslut.

Jag ger ett aktuellt exempel:

Förra hösten kom prognoserna om finanskrisen och effekterna av minskade statsbidrag år 2010. För att rädda Gävles ekonomi, ska alla nämnder sänka kostnaderna.

Omvårdnadsnämnden ska sänka kostnaderna med hela 50 miljoner kronor. Alla verksamhetsområden berörs. I början av 2009 diskuterade nämnden vad som kan/måste göras. Tjänstemän fick i uppdrag att återkomma successivt under året, ge underlag till nämnden med redovisning av olika sparförslag som diskuterats.

Politikerna i nämnden uttrycker att vi samtidigt med kostnadssänkningar ska ge fortsatt god vård till de Gävlebor som behöver omvårdnad i vardagen, vi tummar inte på kvaliten för den enskilde.

Vi är arbetsgivare som står för god personalpolitik- och ”den goda arbetsplatsen”, vi tummar inte på heltidsbeslutet.

Vi vill undvika uppsägning av personal så långt det är möjligt

Kostnaderna ska sänkas med 50 miljoner kronor.

30 september beslutar politikerna om delar av åtgärdspaketet. Ett förslag är att kommunens egen hemtjänst ska sänka kostnaderna med 10 miljoner kronor under 2010.

Ett förslag om upphandling av hemtjänst på entreprenad berör två hemtjänst- områden, vilket motsvarar 9 miljoner kronor/helår. Nämnden och Gävle har erfarenheter av entreprenader sedan drygt tio år. De visar att kostnaderna kan sänkas och vårdens kvalitet kan bibehållas/utvecklas.

Upphandlingen av ett antal gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning syftar fränst till att bredda utbudet i vår kommun. Kvaliteten ska bibehållas och vi välkomnar nya idéer i verksamheten. Kostnadsreducering ska göras motsvarande cirka 3 miljoner kronor.

Politikerna i nämnden har även diskuterat annat; om uppsägningar av personal skulle vara att föredra, eller att dra ner på kvaliteten för äldre och funktionshindrade personer. Förslaget till nämnden 30 september innehåller inget av detta.

Politikerna har skiftande livserfarenheter, empati, klokhet och stort engagemang för Gävlebornas bästa. För att vara framgångrika i vårt politiska uppdrag krävs en klar och tydlig rollfördelning och samverkan, mellan nämnd och kunniga tjänstemän. Jag lovar Arbetarbladet och Jenny Wennberg att du missat väsentligheter om du tror att tjänstemännen styr. Vi har aktiva, ansvarstagande, folkvalda politiker som är klara över det politiska uppdraget även när det är tuffa tider.

Mer läsning

Annons