Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dubbel nytta för utsläppsminskningar i Gävleborg

Annons

Under de senaste tio åren har industri- och energiföretag i Gävleborg sammantaget släppt ut 2,8 miljoner ton växthusgaser mindre än det utsläppsutrymme som de tilldelats av EU. Länets företag har dubbla skäl att under 2019 ytterligare öka takten i omställningen till fossilfritt. Det minskar länets klimatpåverkan samtidigt som företagen kan öka sin lönsamhet.

EU:s system för handel med utsläppsrätter sätter ett tak för de samlade utsläppen från de cirka 12 000 industri- och energianläggningar som ingår i systemet. Intentionen med systemet är bra. Genom att sätta ett pris på koldioxid, och låta företagen köpa utsläppsrätter av varandra, kan utsläppsminskningarna ske till lägsta möjliga kostnad.

Men systemet har också haft tydliga baksidor. Det har sedan 2008 byggts upp ett stort överskott av utsläppsrätter, vilket pressat ner priset och gjort det allt för billigt att släppa ut växthusgaser. Det gemensamma utsläppstaket kunde också innebära en ”vattensängseffekt” – om ytan sjunker på ena sidan, så stiger den på den andra. Om företag i Gävleborg minskade sina utsläpp, var det alltså teoretiskt möjligt att de ökade på annat håll i EU.

Nu har systemet förändrats i grunden, delvis tack vare ett svenskt initiativ. EU har beslutat att det stora överskottet av utsläppsrätter successivt ska föras över till en reserv och skrotas 2023. Det betyder att de utsläppsminskningar som redan gjorts och planeras i Gävleborgs industri- och energiföretag reducerar EU:s samlade utsläpp och får en direkt klimatnytta.

Reformen har dessutom pressat upp priset på utsläppsrätter. Under 2017 kostade det bara omkring 70 kronor att släppa ut ett ton koldioxid. Nu har priset närmat sig 250 kronor. Det blir därmed betydligt lönsammare att investera i ny teknik och genomföra andra klimatåtgärder.

Under 2017 fick 29 industri- och värmeanläggningar i Gävleborg sammanlagt 354 000 fler utsläppsrätter än de behövde för att täcka sina faktiska utsläpp. Med nuvarande pris på utsläppsrätter motsvarar det ett värde på cirka 88 miljoner kronor.

Reformen av EU:s utsläppshandel ger alltså goda skäl för Gävleborgs industri- och energiföretag att ytterligare växla upp sitt klimatarbete, då varje extra utsläppsminskning gynnar både klimatet och lönsamheten.

De företag som vill bidra till omställningen kan också ansluta sig till initiativet Fossilfritt Sverige där vi tillsammans arbetar för att påskynda omställningen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är nu det gäller. Sveriges utsläpp måste minska med i genomsnitt 5-8 procent om året om vi ska nå vårt klimatmål. Kommer Gävleborgs företag att gå i spetsen för omställningen? Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons