Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”En bra start” är det mest seriösa avtal vi tecknat med en förening

Den senaste tiden har resultatet av kommunens samarbete med Brynäs IF och Unicef i "En bra start" ifrågasatts i Arbetarbladet. Att avtalet i sig och att Gävle kommun granskas är bra och en viktig del i vårt demokratiska system. Men vi känner inte igen oss i den bild som Arbetarbladet ger av samarbetet.

Det påstås att endast en liten del av kommunens pengar går till barnen. Det menas att Brynäs inte skapar speciellt många aktiviteter för barn. Och det sägs som att vi i kommunen har ”noll koll” och det antyds att kommunens pengar går direkt in på Brynäs elitkonto. Det är inte seriöst framställt. Inte blir det bättre av att Arbetarbladet lyfter fram en professor som får antyda att avtalet kan vara olagligt, när samma professor, efter samtal från oss, visar sig inte alls ha läst avtalet. Detta ökar frågetecknen kring granskningens objektivitet. 

Att värna Gävlebornas pengar är en grunduppgift för alla oss förtroendevalda i Gävle kommun. Att följa insats och effekt i alla våra samarbeten är mycket relevant och det sker systematiskt via rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige i samband med boksluten. Vad gäller ”En bra start” har det skett ytterligare redovisning för kommunstyrelsen i maj månad och nu senast på kommunfullmäktige i september. Politiskt följs därmed detta samarbete ingående och med stor koll. På vilken detaljnivå redovisningen ska göras för att vi ska kunna bedöma hur pass väl mål nås är något vi hela tiden utvecklar tillsammans med de aktörer kommunen samverkar med så att den motsvarar både krav, förväntningar och rimlighet. När skattemedel hanteras ska uppsatta mål alltid nås eller en god förklaring finnas om så inte sker. Det gäller även för Brynäs IF och i samarbetet "En bra start". Den ekonomiska redovisningen kommer att fortsätta utvecklas. Finns det brister ska de rättas till. Det ska vi ta ansvar för.

Nu till vår bild av avtalet med Brynäs IF och effekterna av samarbetet. Vi har avtalat om och betalar för ett strukturerat och långsiktigt arbete med social hållbarhet tillsammans med stadens största förening, dess nätverk och andra huvudpartners. Till skillnad från gamla sponsorsavtal utan krav på motprestation är avtalet med Brynäs det mest omfattande och seriösa avtal vi någonsin har tecknat med en förening. Avtalet anger inriktningen för ”En bra start”. Det handlar om att få barn att delta i meningsfulla och roliga aktiviteter, att klara sin skolutbildning, att omges av bra ledare och förebilder och ges goda möjligheter att komma ut i arbetslivet. Tillsammans med andra huvudpartners är vi som kommun en del av styrgruppen för ”En bra start”, där vi får möjlighet att påverka, förändra och följa upp hur verksamheten genomförs och utvecklas. Varje år tas en verksamhetsplan fram och den följer vi naturligtvis upp. Vi får också tillgång till Brynäs stora och starka nätverk och till Unicefs erkänt goda kunskaper i dessa frågor. Just kopplingen till Unicef och behovet av reklamfria dräkter var väl känd av alla då avtalet klubbades  i kommunfullmäktige 2014.

Och hur har då det första året gått? Mycket har handlat om att bygga upp verksamheten, anställa medarbetare med rätt kompetens som Brynäs tidigare saknat, ta fram seriösa arbetsmodeller och starta några av de många tänkta aktiviteterna. Detta stämmer helt med den framtagna verksamhetsplanen och med fullmäktiges beslut där det framgår att första året är ett uppstartsår. Under det första året har 24 ledare utbildats, cirka 60 praktikplatser för ungdomar ordnats och fem skolor har etablerade samarbeten med ”En bra start”. Många andra aktiviteter som ska locka barn in i gemenskap och föreningsliv har också genomförts, till exempel Playday där 1 000 unga fick prova på olika idrotter och teater.

Längst och djupast har samarbetet kommit mellan ”En bra start” och Lillhagsskolan. På ett år har andelen sjätteklassare med betyg A eller B ökat från 12 procent till 26 procent! Här är Brynäs en planerad del av skolans verksamhet och bidrar till att bygga upp läsvanor, kostvanor och studietraditioner. Att barnen som belöning får leka med sina förebilder är enbart en positiv sidoeffekt, det är inte kärnan i samarbetet. När denna typ av resultat sker i skolorna ger det direkta vinster för barnen och skolan, och indirekta samhällsekonomiska vinster för kommunen och skattebetalarna i Gävle.

”En bra start” arbetar och levererar således precis som det var tänkt, vilket innebär att uppsatta mål har god prognos att uppnås. Men vi vet och vill att det kommer ännu mera eftersom potentialen i att jobba med hållbarhetsfrågorna på detta sätt är så stora. Vi måste ge arbetsmetoderna tid att utvecklas efter första uppstartsåret. Vi vill förutom en fullgod ekonomisk redovisning också kunna redovisa de långsiktiga socioekonomiska effekterna av både detta och många andra samarbeten. Det saknas i dag då kommunens ännu inte gör ett samlat hållbarhetsbokslut, även om metoderna för detta är på väg fram. Kort sagt, i dag samarbetar vi och betalar för att öka alla barns möjligheter att bli en del av samhället och inte hamna i utanförskap, via egna och externa samarbeten och projekt. För att nå dit krävs både långsiktighet att vi fullföljer ingångna avtal och att vi utvecklar vår egen redovisning.

Jörgen Edsvik (S)

Åsa Wiklund Lång (S)

Roger Persson (MP)

Gin Akgül Hajo (V)

SVAR DIREKT:

Arbetarbladets granskning visar en helt annan bild av verkligheten än den som framställs i politikernas debattinlägg.

Den som eventuellt tvivlar på det som kommit fram i granskningen av "En bra start" kan enkelt gå in på Arbetarbladets hemsida, se tv-intervjuerna och avgöra själv huruvida Jörgen Edsvik har koll på hur skattepengarna används eller inte i detta projekt.

Det som är positivt är att politikerna nu uppenbarligen har kommit till insikt efter Arbetarbladets granskning och skriver: Den ekonomiska redovisningen kommer att fortsätta utvecklas. Finns det brister ska de rättas till. Det ska vi ta ansvar för.

Ta det ansvaret i stället för att grundlöst påstå att Arbetarbladets granskning inte är seriöst framställd.

Daniel Nordström

Chefredaktör och ansvarig utgivare, Arbetarbladet 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel