Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En investering i framtiden

Annons

Folkhälsa är politik. Det finns många vägar att gå för att stärka just folkhälsan. Det är viktigt att inse att en god folkhälsa är avgörande för tillväxt och utveckling. Hälsan är definitivt inte jämlikt fördelad. Det finns skillnader mellan män och kvinnor, mellan rik och fattig, mellan hög- och lågutbildad, mellan de som är födda i Sverige mot de utomlands födda. Det finns så mycket som påverkar en människas livskvalitet, psykiska hälsa och ekonomi.

Hälsoklyftorna går att påverka – genom en medveten politik. Målet måste vara att i Sverige ska vi arbeta för en reducering av hälsoklyftorna, radera ut utanförskapet och tillåta människor at må bra. En kommun, ett landsting har det uppdraget – att stödja, ge alternativ, berika mångfalden.

”Systematiska skillnader i hälsa som kan undvikas med förnuftigt handlande är orättfärdiga. Det är det vi avser med ojämlikhet eller orättfärdighet i hälsa”. Så står det i WHO-kommissionens slutrapport. Västra Götaland är den region i Sverige som på bästa sättet har applicerat ansvaret i sin vision – Det Goda Livet. Den vision som de antog för elva år sedan och som därefter styrt deras tillväxtarbete. Att arbeta övergripande. Ta uppdraget på allvar.

Om man vill komma framåt så måste man orientera sig från verkligheten. Det finns idag två negativa tendenser som vi måste hitta verktyg för at förändra. Dels att de sociala skillnaderna stadigt ökar. Dels att våra ungdomars psykiska välbefinnande försämras. Frågan blir närmast; Vet vi vad vi skall göra åt problemet?

I Folkhälsoinstitutets rapport ”Tidigt i livet” kan vi läsa in betydelsen av; Föräldrastöd, Stöd till elever med svårigheter de första åren, Att vi klarar av att göra mätningar och uppföljningar. Skolans organisation är mycket central i sammanhanget. Naturligtvis finns det all anledning att lyfta på alla stenar. Sker en ökad segregation inom skolans område? Hur har de stora genomgripande förändringarna bidragit? Kommunaliseringen, friskolereformen och det fria skolvalet. Behövs större resurser till barnen i den tidiga utvecklingen?

Kenneth Johansson © har riktat en fråga till statsminister Reinfeldt; ”Borde inte Sverige tillsätta en parlamentarisk kommission för att dra lärdomar från WHO-kommissionens arbete?” Reinfeldt gav istället uppdraget till folkhälsoministern som skickade uppdraget vidare till Folkhälsoinstitutet. Den efterföljande rapporten om sociala hälsoklyftor presenterar en lång rad av förslag. Allt för att minska de sociala hälsoklyftorna. I det arbetet fordras många aktörer. Kommuner och landsting är viktiga spelare. Lyfts inte folkhälsofrågorna högst på den politiska dagordningen så lär det inte bli mycket framgång i arbetet!


Carl-Ewert Ohlsson
Årsunda

Mer läsning

Annons