Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En modern arbetslinje bygger på värdighet och trygghet

Annons

En modern arbetslinje måste i grund och botten bygga på värdighet och trygghet för att vara trovärdig. Den borgerliga regeringens snart fyra år långa generalangrepp på facket, a-kassan, trygghetssystemen och välfärdssamhället i stort, har inneburit precis raka motsatsen. På kort sikt har konsekvenserna för många individer varit förödande och på längre sikt riskerar hela den svenska välfärdsmodellen – som gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i – att kollapsa. Fyra år med en borgerlig regering får räcka, skriver Ulla Anderson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (V).

Arbetslinjen handlar om långt mycket mer än arbete. De grundläggande principer som borde vara vägledande när vi talar om arbetsmarknad är värdighet och trygghet. För att uppnå full sysselsättning, som är det övergripande målet, krävs det att välfärdssystemet fungerar. Det handlar om tillgång till barnomsorg, inte minst på obekväm arbetstid. Det handlar om en fungerande infrastruktur med en väl utbyggd kollektivtrafik som gör att folk faktiskt kan ta sig till sina arbetsplatser utan större åthävor. Det handlar om att det ska finnas lediga bostäder – och då främst hyresrätter – så att folk ska kunna flytta dit jobben finns.

Den som har ett arbete måste också känna trygghet och delaktighet. Den som är visstidsanställd är en andra klassens löntagare. Som visstidsanställd är du utlämnad till arbetsgivarens godtycke men du har också mindre inflytande och ökad rädsla att ställa krav om till exempel arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Vänsterpartiet vill därför att allmän visstidsanställning ska övergå i tillsvidareanställning efter sammanlagt tolv månaders anställning under en femårsperiod. Heltid ska vara en rättighet för alla – deltid en möjlighet för den arbetstagare som vill. Fasta jobb på heltid ska vara normen på arbetsmarknaden.

Trygghet är fundamental för att samhället ska fungera. Tyvärr har otryggheten ökat sedan högern tog makten 2006. Arbetslöshetsförsäkringen har blivit tre gånger så dyr och hälften så bra som den var tidigare. Detta har också varit en av regeringens huvudåtgärder för att försvaga trygghetssystemen och underminera fackföreningsrörelsen och dess medlemmar. Vänsterpartiet vill i stället öka tryggheten genom att sänka medlemsavgifterna till a-kassan, ta bort den orättvisa differentieringen mellan olika a-kassor och införa en skattereduktion på medlemsavgiften till a-kassan. Ersättningsnivåerna ska i förstone höjas till 80 procent under hela ersättningsperioden och omfatta 80 procent av löntagarna, för att på sikt ökas till 90 procent. Men det ska också bli lättare att kvalificera sig till försäkringen bland annat genom att studerande villkoret införs och utvidgas.

Den som är sjuk ska inte tvingas arbeta utan ha rätt att vara sjuk. Det finns människor som drabbas av ohälsa, skador, några från födseln, och därför får en nedsatt arbetsförmåga. Oavsett orsak ska alla ha rätt till ett bra liv. Många har möjlighet att återvända till arbetslivet under förutsättning att de får rätt stöd och att deras arbetsvillkor kan anpassas. Den rätten ska de ha och den resursen ska tas tillvara. Vänsterpartiet vill därför införa ett system med rehabiliteringsombud som enbart har den sjukskrivnes intressen i fokus och driver på för medicinsk rehabilitering, utbildning och arbetsanpassning utifrån individens förutsättningar. Vi vill bygga ut individuella anställningsstöd som möjliggör för människor att arbeta utifrån sin förmåga. Det ska också ges möjlighet att studera under sjukskrivning.

Arbetsmarknaden är ständigt i förändring vilket också möjliggörs om det finns goda villkor till utbildning, fortbildning, kompetensutveckling, omskolning, kvalitativa arbetsmarknadsutbildningar mm. Men det krävs också olika former av anställningsstöd för att möjliggöra för personer som behöver stöd för att få ett arbete..

Det behövs en omfattande utbildningsreform- ett Kunskapslyft 2.0 som ger alla möjlighet att få genomgå en gymnasieutbildning. Den ska omfatta både dem som har ett arbete och saknar gymnasieutbildning och långtidsarbetslösa. De ska få möjligheten att skaffa sig en grundläggande utbildning med studiestöd som inte behöver återbetalas

Antalet högskoleplatser behöver byggas ut, fler lärarledda timmar behövs i utbildningarna, goda möjligheter till praktik måste införas på högskole- och universitetsnivå och studiemedlen måste höjas.

Men vi måste också skapa jobb. Vänsterpartiets politik för fler jobb handlar om att investera i jobb som verkligen behövs; i vård och omsorg, i skolan, i byggbranschen och i de företag som ska ta fram och producera framtidens teknik, fordon och energi. Och ja, det kostar att göra de här investeringarna, men vinsterna är mångfalt större. Att färre går arbetslösa och att viktiga, ja nödvändiga, arbetsuppgifter blir utförda är alltid bättre än att lämna människor utanför som nu sker. Det har nämligen också ett pris.

Regeringen försöker bekämpa arbetslösheten genom att försämra villkoren för arbetslösa. De vill bekämpa sjukdom genom att ge sig på de sjuka. Vänsterpartiet litar på människor. Vi är övertygade om att arbetslösa vill jobba och att sjuka vill bli friska. Därför vill vi stötta, inte straffa. Det är en modern, värdig och trygg arbetslinje.

Ulla Andersson
Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (V)

Mer läsning

Annons